Bản tiếng Anh

Bitrix24 mở rộng khả năng cộng tác và giúp làm việc với các tài liệu dễ dàng hơn.


Trong phần Tài liệu, bạn sẽ tìm thấy tất cả các tài liệu của mình. Bạn có thể tạo những tài liệu mới và làm việc cùng với đồng nghiệp của mình trên một tài liệu.


* Kiểm tra xem сo-editing có sẵn trong gói đăng ký của bạn hay không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.


Cách làm việc với các tài liệu


Để bắt đầu, hãy chuyển đến phần Tài liệu. Nó nằm ở menu bên trái.Trong mục này, bạn có thể Tạo hoặc Mở bất kỳ tài liệu nào bạn cần.Bên dưới các mẫu template, bạn có thể thấy danh sách tất cả các tài liệu bạn đã và đang làm việc. Chúng được sắp xếp theo hoạt động.Một menu có sẵn cho mỗi tài liệu.- Tải xuống - bạn có thể tải xuống tài liệu mong muốn.

- Chia sẻ - sử dụng tùy chọn này để tạo liên kết công khai, sao chép liên kết tải xuống hoặc thiết lập quyền truy cập vào tài liệu.

- Đổi tên - bạn có thể thay đổi tên của tài liệu.


Quản lý tài liệu cộng tác


Bạn có thể làm việc trên một tài liệu cùng với đồng nghiệp của mình và thực hiện các chỉnh sửa. Ví dụ: bạn có nhiệm vụ sửa một số dữ liệu trước khi gửi tài liệu đến khách hàng

.

Mở tệp trong nhiệm vụ và nhấp vào Chỉnh sửa. Bạn có thể thực hiện thay đổi tài liệu cùng nhau.


Trong khi làm việc trên một tài liệu, bạn có thể chia sẻ nó với các nhân viên khác hoặc thiết lập quyền truy cập công khai.Khi bạn hoàn tất tài liệu, hãy đóng trình chỉnh sửa và các thay đổi sẽ được lưu tự động.


Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí