Bản tiếng Anh

Phần mềm tích hợp Instant Messenger cho phép bạn nhận thông báo từ hệ thống và tin nhắn tức thì. Lịch sử tin nhắn được lưu tự động và có chức năng tìm kiếm tích hợp.

You Bạn có thể tạo các cuộc trò chuyện nhóm bằng cách mời các đồng nghiệp vào một cuộc trò chuyện và trao đổi với họ trong trình duyệt của bạn hoặc trên ứng dụng Bitrix24 Desktop.

Tính năng gọi thoại và gọi video của Bitrix24 là một sự thay thế tuyệt vời cho các dịch vụ bên ngoài. Và bạn có thể sử dụng tính năng nhắn tin trong khi thực hiện các cuộc gọi.

groupchat1 (1).png

Bài viết được đề xuất: