Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Chia sẻ màn hình của bạn trong các cuộc gọi video. Để bật chia sẻ màn hình, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng dành cho máy tính để bàn.

Bạn có thể đã nhận thấy rằng chúng tôi cũng hỗ trợ định dạng họp trực tuyến video HD ở tỉ lệ 16:9, định dạng này đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn cho việc giao tiếp trong thực tế.
Tính năng họp trực tuyến khả dụng cho nhóm lên đến 48 người dùng.
Lưu ý:
  • Trong ứng dụng Bitrix24 trên điện thoại, bạn chỉ có thể thực hiện các cuộc gọi video cho từng người.