Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Tính năng Trò chuyện chung đã sẵn có trong tài khoản của tất cả người dùng Bitrix24. Đây là cuộc trò chuyện chung cho tất cả những người dùng có chung một tài khoản Bitrix24. Tất cả những người dùng có thể đọc, gửi tin nhắn và để lại bình luận trong cuộc trò chuyện.

Tính năng này được thiết kế để chia sẻ các thông tin quan trọng với toàn bộ người dùng Bitrix24 của bạn.

general_chat.jpg

Khi một tin nhắn được gửi đến cuộc trò chuyện, tất cả những người dùng sẽ nhận được thông báo.

Bạn không thể rời cuộc Trò chuyện chung, nhưng có thể tắt thông báo trò chuyện bằng cách nhấp vào nút tương ứng ở góc trên cùng bên phải. Bạn sẽ không nhận được thông báo nữa, tuy nhiên cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục và bạn có thể mở và đọc các tin nhắn bất cứ lúc nào.

bell_icon.jpg

Để xem lịch sử cuộc trò chuyện, nhấp chuột vào biểu tượng tìm kiếm.

Bạn không thể thay đổi biểu tượng của tính năng Trò chuyện chung.

Quản trị viên tài khoản Bitrix24 có thể giới hạn việc gửi tin nhắn đến cuộc Trò chuyện chung hoặc cho phép một số người dùng nhất định có thể gửi tin nhắn đến cuộc trò chuyện trong phần Cài đặt Bitrix24.

Lịch sử tin nhắn có sẵn trong cuộc Trò chuyện chung. Người dùng có thể lọc tất cả tin nhắn theo ngày tháng hoặc tìm kiếm theo các từ ngữ cụ thể.