Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Tính năng Web Messenger cho phép người dùng tài khoản kết nối, giao tiếp với đồng nghiệp và nhận thông báo về các sự kiện mới ngay trong cửa sổ trình duyệt.

  • về cơ bản, Web Messenger gần giống như các dịch vụ hoặc ứng dụng tương tự khác: người dùng giao tiếp với nhau thông qua các tin nhắn nhanh;
  • danh sách liên hệ phản ánh cơ cấu tổ chức của công ty và cho biết trạng thái của người dùng (trực tuyến/ngoại tuyến);
  • mục thông báo hiển thị thông tin của các sự kiện mới;
  • người dùng có thể nhận được thông báo có tin nhắn mới ở bất kỳ đâu trong tài khoản của họ và trên bất kỳ trang nào;
  • người dùng ngoại tuyến có thể nhận được tin nhắn gửi chậm;
  • lịch sử tin nhắn được lưu trên máy chủ và người dùng có thể truy cập để xem mọi lúc, mọi nơi.

Tất cả tin nhắn và thông báo chưa đọc có thể được gửi đến email của người dùng nếu được định cấu hình trong mục cài đặt thông báo. Ví dụ, nếu bạn chưa đăng nhập vì lý do nào đó nhưng nếu có 1 thông báo về tác vụ mới hay một tin nhắn nhanh trong trình tin nhắn của bạn thì bạn sẽ được thông báo qua email.

Vì thông báo qua email theo mặc định là không được kích hoạt, nên khi cần, bạn phải kích hoạt nó theo cách thủ công. Đọc thêm thông tin trong bài viết - Receive email notifications.

Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng Bitrix24 Desktop dành cho macOS và Windows.

Đọc thêm thông tin trong bài viết - The new all-in-one Desktop app.

Bảng điều khiển nhỏ

messenger2.jpg

Bảng điều khiển nhỏ nằm ở phía bên phải trang tài khoản của bạn và có những chỉ báo messenger chính:

messenger3.jpg

Nhấp chuột vào bảng điều khiển nhỏ và bạn sẽ được chuyển đến cuộc trò chuyện tương ứng. Ví dụ, hãy nhấp chuột vào nút trò chuyện cá nhân.

messenger1.jpg
Đọc thêm thông tin trong bài viết - Gửi tin nhắn trong trò chuyện.

Giao diện Bitrix24 Messenger

Có một cái điều khiển nhỏ ở phía bên trái:

messenger4.jpg

1. Tin nhắn - bộ đếm hiển thị số lượng tin nhắn mới. Nếu bạn đã chuyển sang phần khác (ví dụ: thông báo), nhấp chuột vào nút này để quay lại cuộc trò chuyện trước.

2. Các kênh mở - bộ đếm hiển thị số lượng yêu cầu kênh mở mới.

3. Thông báo - hiển thị số lượng thông báo chưa đọc. Nhấp chuột vào nút này để đến Trung tâm thông báo.

4. Bàn phím số - cho phép bạn quay số điện thoại.

5. Cài đặt - nhấp chuột vào nút này để định cấu hình cài đặt trò chuyện.

6. Dòng hoạt động - bộ đếm hiển thị số lượng tin nhắn mới trên Dòng hoạt động. Nhấp chuột vào nút này để đến Dòng hoạt động.

Các bài viết được đề xuất: