Tác giả: Lê Trung Hiếu

 

1. Tạo ứng dụng zalo:

Vào trang https://developers.zalo.me/, đăng nhập zalo và tạo 1 ứng dụng mới 

Điền các thông tin và chọn Tạo ID ứng dụng

Điền Thông tin điện thoại liên hệ và Email liên hệ và sau đó kích hoạt ứng dụng

2. Cài đặt app:

Chấp nhận điều khoản sau đó chọn Install

Vào Contact Center  Chọn vào app Zalo OA  Kết nối open channel  Connect

Điền các thông tin (bắt buộc) : Họ tên, Công ty, email, số điện thoại để tiếp tục cài đặt

Upload file verified domain (*xem hướng dẫn ở dưới):

Cách tải file verified domain:

Vào ứng dụng đã tạo trên zalo developer  Xác thực domain  Tiền tố url  điền 2 url https://zaloserv.aasc.com.vn/config/ và https://zaloserv.aasc.com.vn/zalo/handler/  tải xuống tệp

Xác thực domain thành công:

Nhập thông tin Zalo App IDApp Secret Key (ID và secret key lấy trong app zalo) :

Copy và update zalo callback url, webhook url

Trong Webhook, bật các sự kiện:

2

Sự kiện người dùng gửi tin nhắn hình ảnh

user_send_image

3

Sự kiện người dùng gửi tin nhắn liên kết

user_send_link

4

Sự kiện người dùng gửi tin nhắn text

user_send_text

10

Sự kiện người dùng quan tâm Official Account 

follow

11

Sự kiện người dùng bỏ quan tâm Official Account

unfollow

12

Sự kiện người dùng chia sẻ thông tin

user_submit_info

Chọn Cấp quyền:

Chọn Đồng ý cho phép sử dụng quản lý Official Account  Cho phép:

Hoàn thành cài đặt

 

 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí