Ứng dụng trên máy tính

Ứng dụng trên máy tính tất cả trong một mới
Nhóm của chúng tôi liên tục nâng cấp Bitrix24 và các dịch vụ bổ sung. Trong ứng dụng Bitrix24 Desktop, phiên bản 10, chúng tôi đã kết hợp trình duyệt với Bi...
Thu, 2 Tháng 12, 2021 tại 11:20 SA
Đăng nhập vào ứng dụng Bitrix24 Desktop
  Tác giả: Dmitry Shmigelsky Bạn có thể tải xuống ứng dụng Bitrix24 dành cho máy tính để bàn trên trang này. Khi khởi chạy, bạn có thể đăng nhập vào ...
Thu, 2 Tháng 12, 2021 tại 3:18 CH