Bằng cách đăng nhập vào hỗ trợ của Adigitrans, hệ thống hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi thông tin về danh sách ticket hỗ trợ đã tạo và tiến trình xử lý. Đối với người dùng chưa có tài khoản bạn có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng. Khách hàng có thể sử dụng các hình thức hỗ trợ sau đây:


  1. Gửi Email: Gửi email đề nghị hỗ trợ kỹ thuật tới địa chỉ: contact@adigitrans.com
  2. Truy cập hệ thống chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại: http://support.adigitrans.com
  3. Liên hệ qua Live Chat trên website.