Bắt đầu

Bảo mật và cam kết chất lượng dịch vụ
Adigitrans sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng quyền truy cập vào Nội dung Người dùng của bạn cho người có thẩm quyền. Tuy nhiên, không c...
Sat, 28 Aug, 2021 at 8:04 AM
Thông tin hỗ trợ theo khu vực địa lý
1.    Hà Nội - Việt Nam: Tòa nhà AASC, Số 01, Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 2.    TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam: Văn phòng AASC, Lầu 3, tòa nh...
Sat, 28 Aug, 2021 at 8:06 AM
Hỗ trợ khách hàng và tư vấn giải pháp
Bằng cách đăng nhập vào hỗ trợ của Adigitrans, hệ thống hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi thông tin về danh sách ticket hỗ trợ đã tạo và ...
Sat, 28 Aug, 2021 at 8:07 AM