Bản tiếng Anh

Chúng tôi đang giới thiệu một loạt các gói Bitrix24 mới. Tìm hiểu xem bạn nên chuyển sang gói nào hoặc cách giữ lại gói hiện tại.


Gói miễn phí  (Đối với số lượng nhân viên không giới hạn)


Gói miễn phí sẽ thay đổi sau ngày 1 tháng 9:


✅ Trình kiểm soát trùng lặp trong CRM (Tìm kiếm bản trùng lặp) và Kế toán kho trong cửa hàng trực tuyến sẽ xuất hiện.


❎ Trình lập lịch trong Lịch, Trình thiết kế báo cáo, chế độ CRM cơ bản và một số công cụ khác đi từ gói Miễn phí sang gói thương mại mới.


Gói cơ bản  (Lên đến 5 nhân viên | $49/ tháng)


Gói cơ bản mới tương ứng với một số tính năng của gói lưu trữ Start+ và CRM+.


✅ Gói cơ bản phù hợp nhất cho các phòng kinh doanh nhỏ hoặc các doanh nghiệp siêu nhỏ. Bạn sẽ nhận được một phiên bản mở rộng của CRM, bao gồm tự động hóa trong cửa hàng, kế hoạch bán hàng, quyền truy cập vào CRM.


✅ Dung lượng đĩa tối đa sẽ tăng lên 24 GB. Gói mới đã tăng số lượng cửa hàng, lên đến 23,000 sản phẩm trong catalog, tìm kiếm tốt hơn gấp 5 lần theo giao dịch, địa chỉ liên hệ, hóa đơn.


✳️ Hiệu quả đối với KPI, mẫu và nhiệm vụ thường xuyên, chế độ CRM với khách hàng tiềm năng, tiếp thị CRM, Bộ lập lịch trong lịch, thống kê và quyền truy cập trong Open Lines được dành cho các gói cao hơn.


❎ Giá của gói Cơ bản tương ứng với giá của gói CRM + hiện tại, nhưng khác nhau về các tính năng. Bạn vẫn có thể chuyển sang gói CRM + cho đến hết ngày 31 tháng 7.


Gói tiêu chuẩn (Lên đến 50 nhân viên | $99/ tháng)


Gói Tiêu chuẩn mới tương ứng với các tính năng của gói lưu trữ Project + và gói Tiêu chuẩn hiện tại.


✅ Gói Standard phù hợp nhất cho các công ty nhỏ hoặc nhóm làm việc lên đến 50 người. Nó giữ lại tất cả các tính năng của gói Project + và gói Tiêu chuẩn hiện tại: gửi email và SMS, tích hợp với các quy trình kinh doanh, CRM nâng cao và phân tích.  


✅ Nhân viên nhận được 5 hộp thư với khả năng tạo nhiệm vụ trực tiếp từ các email. Số lượng người dùng có quyền quản trị viên được tăng lên 5. Dung lượng đĩa tối đa được tăng lên 100 GB, số tác vụ tìm kiếm được tăng gấp đôi, cơ sở kiến thức tăng từ 3 lên 5, số dòng mở trở thành 10.


✳️ Quyền truy cập trong Dự án, Open Lines và Đĩa, Quy trình nghiệp vụ sẽ chỉ có sẵn trên gói Chuyên nghiệp cao nhất.


Gói chuyên nghiệp (Không giới hạn số lượng nhân viên | $ 199/ tháng)


Gói này hầu như không thay đổi và tạo cơ hội tối đa cho công việc.


✅ Ngoài các tính năng của các gói khác, nó có mô-đun phân tích đầu cuối chuyên nghiệp, tự động hóa thông qua các quy trình kinh doanh và quy trình thông minh, chức năng nhân sự, v.v.


✅ Bạn nhận được tất cả các tính năng của Bitrix24 cùng một lúc. Kế hoạch này tối đa hóa tiềm năng của công ty và cho phép bạn tối ưu hóa công việc của tất cả các phòng ban.


❎ Sự khác biệt duy nhất so với gói lưu trữ - giới hạn cho các thư từ CRM đã giảm từ 1 000 000 thư mỗi tháng xuống 100 000 thư mỗi tháng.


So sánh các gói mới


Có đáng để mua một gói mới hay ở lại gói lưu trữ?


Tham khảo gói mới, so sánh nội dung của gói cũ và mới để đưa ra quyết định đúng đắn.


Các gói lưu trữ:


Start + - được thiết kế cho 2 người dùng. Phương án rẻ nhất, sẽ không phải là phương án thay thế. Và ngay cả gói Cơ bản (với giá của CRM +) không có tất cả các tính năng được cung cấp trên gói này hiện nay.


CRM + - dành cho bộ phận bán hàng nhỏ tối đa 6 người. Gói cơ bản mới có giới hạn 5 người. Và đồng thời gói CRM + có gần như đầy đủ các công cụ của gói Chuyên nghiệp, cần thiết cho việc bán hàng trực tuyến.


Project + - dành cho nhóm dự án và công ty lên đến 24 người. Gói có chức năng gần giống nhất của các gói mới là gói Tiêu chuẩn và giá cả phải chăng nhất là gói Cơ bản.


Tiêu chuẩn có cấu hình gần như tối đa của CRM, Dự án, Văn phòng, Trung tâm Liên hệ, Trang web và Cửa hàng.


Chuyên nghiệp Gói sẽ không thay đổi nhiều. Nó sẽ tiếp tục mang lại cơ hội tối đa cho công việc. Sự khác biệt duy nhất là giới hạn gửi thư từ CRM-marketing đã giảm từ 1.000.000 thư mỗi tháng xuống 100.000 thư mỗi tháng.


Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí