Gói đăng ký

Xóa tài khoản Bitrix24
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh    Nếu quyết định không sử dụng tài khoản Bitrix24 của mình nữa, bạn không cần làm gì cả. Chúng tôi tự động xóa các...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 6:31 CH
Thanh toán cho Bitrix24 Telephony
Bản tiếng Anh Từ ngày 15 tháng 9 năm 2021, việc thanh toán các dịch vụ liên lạc sẽ được thực hiện qua tài khoản Voximplant. Voximplant Inc. sẽ là người nhậ...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 8:50 CH
Dùng thử miễn phí 15 ngày
Tác giả: Andrey Glushkov Bản tiếng Anh Chúng tôi khuyên bạn nên kích hoạt chế độ dùng thử miễn phí trong 15 ngày và tận dụng tất cả các tính năng mà ...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 6:32 CH
Nên chọn gói Bitrix24 nào?
Bản tiếng Anh Chúng tôi đang giới thiệu một loạt các gói Bitrix24 mới. Tìm hiểu xem bạn nên chuyển sang gói nào hoặc cách giữ lại gói hiện tại. Gói miễ...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 9:20 CH