Tác giả: Andrey Glushkov

Bản tiếng Anh


Chúng tôi khuyên bạn nên kích hoạt chế độ dùng thử miễn phí trong 15 ngày và tận dụng tất cả các tính năng mà Bitrix24 cung cấp. Bản demo 15 ngày miễn phí cung cấp quyền truy cập vào các công cụ có sẵn trong gói đăng ký Chuyên nghiệp. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể kích hoạt bản dùng thử 15 ngày.


15 ngày được tính liên tục khi bạn kích hoạt dùng thử. Nếu bạn hủy kích hoạt bản dùng thử trong 10 ngày hoặc nếu bạn mua chính thức, bạn sẽ không thể sử dụng những ngày còn lại của chế độ demo. Có nghĩa bạn không thể sử dụng 5 ngày còn lại sau khi bản mua của bạn kết thúc.

 

Khi bản dùng thử 15 ngày của bạn kết thúc, bạn có thể chọn gói phù hợp nhất cho mình.

15_day_trial.jpg

 

Quyền được hỗ trợ kỹ thuật bởi các chuyên gia chỉ có đăng ký gói thương mại và không khả dụng cho người dùng thử 15 ngày.

 

Hạn chế của bản dùng thử 15 ngày

 • Bộ lưu trữ đám mây Bitrix24 được giới hạn ở 50Gb.
 • Trong cửa hàng trực tuyến, bạn chỉ có thể thêm 100 sản phẩm.
 • Bạn không thể đổi tên miền.
 • Bạn không thể khôi phục các bản sao lưu.
 • Bạn không thể gia hạn tên miền email miễn phí.
 • Quản trị viên không thể hủy kích hoạt OTP.
 • Bạn không thể chuyển tên miền email.
 • Bạn không thể tải lên logo của riêng mình.
 • Bạn không thể thay đổi vùng (zone) của miền.
 • Không bao gồm lựa chọn tạm nghỉ của Bitrix24 (tài khoản của bạn có thể bị xóa sau 30-40 ngày không hoạt động).
 • Bạn không thể xóa "Powered by Bitrix24" trên tất cả các mục.
 • Các chiến dịch email trong CRM Marketing không khả dụng.
 • Bạn không thể chuyển sang tên miền của mình.
 • Hạn chế IP không có sẵn.
 • Trong các trang Bitrix24, tùy chỉnh HTML và JS không khả dụng.
 • Chỉ được 1 đăng tải trang web.
 • Bạn không thể sử dụng các liên kết công khai đến các tệp Bitrix24.Drive.
 • Bạn có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng nào từ Market. Tuy nhiên, bạn sẽ mất quyền truy cập vào các ứng dụng này khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc. (Từ 01/01/2021)
 • Tài liệu trực tuyến không có sẵn

 

Tôi có thể sử dụng bản dùng thử miễn phí nếu tôi có gói thương mại không ?

Có, bạn có thể sử dụng bản dùng thử cùng lúc gói thương mại.

 • Nếu bạn có gói thương mại và kích hoạt bản dùng thử miễn phí, gói của bạn sẽ không bị tạm ngưng trong thời gian dùng thử miễn phí. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ dùng 2 gói cùng một lúc.
 • Nếu bạn đang sử dụng bản dùng thử miễn phí và quyết định mua gói thương mại, bạn nên biết rằng tất cả số ngày còn lại trong bản dùng thử miễn phí sẽ bị hủy bỏ.
 • Tất cả các giới hạn dùng thử miễn phí sẽ có hiệu lực trong gói thương mại của bạn.
 • Nếu đăng ký thương mại đang hoạt động hoạt động cùng với bản dùng thử miễn phí, thì sau khi tính phí tự động cho đăng ký thương mại, bản dùng thử miễn phí sẽ bị hủy.

 

 

 

 

Làm cách nào để biết còn bao nhiêu ngày nữa là hết thời gian dùng thử miễn phí ?

Nhấp vào Đăng ký (Subscription)  > Kích hoạt bản dùng thử (Activate Trial) để xem còn bao nhiêu ngày nữa cho đến khi kết thúc bản dùng thử.

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/d96/qnfijz7aq80y2re3kzauq3eitzhwi4t9/activate_trial.jpg

 

Bản dùng thử miễn phí của tôi đã hết hạn, nhưng tôi không có đủ thời gian để thử tất cả các công cụ. Tôi có thể kéo dài thời gian dùng thử miễn phí không ?

Thật không may, chúng tôi không kéo dài thời gian dùng thử. Nếu muốn, bạn có thể tạo tài khoản Bitrix24 mới và kích hoạt bản dùng thử miễn phí tại đó. Hoặc bạn có thể mời Đối tác Bitrix24 vào tài khoản của mình. Đối tác Btrix24 có thể kích hoạt bản dùng thử miễn phí 30 ngày và bạn sẽ có thể thử bất kỳ gói nào bạn muốn trong 30 ngày.Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí