Tác giả: Emily Walker

Bản tiếng Anh 

 

Nếu quyết định không sử dụng tài khoản Bitrix24 của mình nữa, bạn không cần làm gì cả. Chúng tôi tự động xóa các tài khoản Bitrix24 không hoạt động.

Khi nào tài khoản Bitrix24 bị xóa ?

Nếu không có người dùng nào đăng nhập tài khoản Bitrix24 với gói Miễn phí trong 50 ngày, cổng thông tin sẽ được coi là không hoạt động và tự động bị xóa. Không thể khôi phục tài khoản Bitrix24 đã xóa.

Trước khi xóa tài khoản, chúng tôi sẽ gửi một số cảnh báo về tài khoản đó.

Chúng tôi xóa các tài khoản Bitrix24 không hoạt động, cả gói miễn phí và những tài khoản đã chuyển từ gói thương mại sang gói miễn phí.

Làm cách nào để biết tài khoản của tôi đã bị xóa ?

Nếu bạn thấy một trang như vậy khi truy cập vào tài khoản Bitrix24 của mình, nó có thể đã bị xóa. 

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/ae7/4d33eykh1h2fd96xxl5kv7degir8koqn/wrong_domain.jpg 

Một thông báo như vậy cũng được hiển thị nếu bạn nhập sai địa chỉ trong trình duyệt. Kiểm tra địa chỉ trong trường hợp này.

 

Làm cách nào để tránh bị xóa tài khoản Bitrix24 của tôi?

Để giữ cho tài khoản của bạn không bị xóa - chỉ cần làm việc trong đó và duy trì hoạt động.

Các tài khoản Bitrix24 gói thương mại đang hoạt động sẽ không bị xóa.

 

Người dùng gói miễn phí có thể hoãn xóa trong một năm.

Nếu bạn hiện không có thời gian để kiểm tra các tính năng của Bitrix24 hoặc bạn đã tạm dừng công việc trên tài khoản trong một thời gian dài và không muốn mất tên tài khoản của mình, hãy bật tùy chọn Đăng ký tạm nghỉ (Vacation).

Chuyển đến trang Chi tiết đăng ký, mở tab Gói Bitrix24 của tôi (My Bitrix24 Plan) và bật tùy chọn tạm nghỉ (Vacation). Chúng tôi sẽ không xóa tài khoản Bitrix24 của bạn trong một năm, ngay cả khi bạn không đăng nhập lần nào.

Tùy chọn tạm nghỉ (Vacation) chỉ khả dụng cho người dùng gói miễn phí.

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/15b/1jsuxl3vahsm0q746j6l3buuxv3q11do/vacation.jpg

Đọc thêm thông tin trong bài viết: lựa chọn tạm nghỉ Bitrix24.Vacation

 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí