Bản tiếng Anh

Bitrix24 là một nền tảng quản lý công việc dùng để xử lý các tác vụ hàng ngày và là một công cụ hữu ích hỗ trợ việc quản lý doanh nghiệp của bạn thông qua các ứng dụng CRM (Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng), Quản lý dự án & Nền tảng cộng tác.

Để bắt đầu, hãy tạo ngay tài khoản Bitrix24, thêm nhân viên của bạn vào hệ thống và bắt đầu làm việc với Bitrix24!Bài viết được đề xuất

Bitrix24 là gì?

Bắt đầu