Bắt đầu với Bitrix24

Làm thế nào để bắt đầu với Bitrix24?
Bản tiếng Anh Bitrix24 là một nền tảng quản lý công việc dùng để xử lý các tác vụ hàng ngày và là một công cụ hữu ích hỗ trợ việc quản lý doanh nghiệp của ...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 5:43 CH
Sự khác biệt giữa phiên bản đám mây và phiên bản tự chủ
Tác giả: Andrey Glushkov Bản tiếng Anh Bitrix24 là một giải pháp cho giao tiếp và cộng tác kinh doanh được giới thiệu cho các tổ chức ở mọi quy mô. Hệ t...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 5:46 CH
Bắt đầu với Bitrix24 (2022)
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh Bitrix24 là một bộ công cụ dành cho công việc có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của công ty. Dù bạn làm việc vớ...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 5:48 CH
Các công cụ Bitrix24 chính
Tác giả: Stacy Smith Bản tiếng Anh  Bitrix24 là một không gian làm việc thống nhất xử lý nhiều khía cạnh của hoạt động và tác vụ hàng ngày. Trong bài...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 5:49 CH
Chuyển dịch từ CRM khác sang Bitrix24
Tác giả: Andrey Glushkov Bản tiếng Anh Có rất nhiều khả năng để nhập các loại dữ liệu khác nhau dưới dạng tệp .CSV vào Bitrix24. Ngoài ra, bạn có...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 5:50 CH
Yêu cầu hỗ trợ từ Đối tác Bitrix24
Tác giả: Stacy Smith Bản tiếng Anh  Bitrix24 là một phần mềm cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để giao tiếp nhanh, quản lý dự án hiệu quả...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 5:50 CH
Gán quyền quản trị viên
Tác giả: Stacy Smith Bản tiếng Anh   Quản trị viên là siêu người dùng có quyền truy cập vào tất cả các tùy chọn trong tài khoản. Người quản trị phải có...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 5:54 CH
Thu hồi quyền quản trị viên
Tác giả: Stacy Smith Bản tiếng Anh  Số lượng quản trị viên Bitrix24 phụ thuộc vào gói của bạn. Do đó, khi thay đổi gói, bạn có thể cần thay đổi số lư...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 5:56 CH
Cấu trúc menu Bitrix24 mới
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Công cụ này sẽ sớm có sẵn trên tài khoản Bitrix24 của bạn.   Chúng tôi đã thay đổi cấu trúc của menu chí...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 6:00 CH
Cách làm việc với menu chính
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Menu chính Bitrix24 cho phép bạn truy cập các công cụ chính bằng cách nhấn chuột. Theo mặc định, menu chính được ...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 6:01 CH