Tác giả: Emily Walker

Bản tiếng Anh


Bitrix24 là một bộ công cụ dành cho công việc có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của công ty. Dù bạn làm việc với khách hàng, đối tác hoặc thực hiện các dự án trong công ty của mình cũng không thành vấn đề. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách triển khai Bitrix24 và hoạt động hiệu quả nhất có thể.

Trong Bitrix24, bạn sẽ có thể tạo các dự án hợp tác, đặt nhiệm vụ theo mẫu hoặc theo phương pháp Scrum. Bạn cũng có thể lên lịch các cuộc họp trong lịch của mình và thực hiện các video hội nghị. Hãy chắc chắn rằng bạn tạo ra một cơ sở kiến thức cơ bản cho người mới.

Trong CRM, bạn sẽ có thể lưu trữ dữ liệu khách hàng và toàn bộ lịch sử liên lạc, bao gồm SMS và cuộc gọi. Chốt giao dịch và phân tích thông tin với Bitrix24.BI-Analytics. Thiết lập các quy tắc tự động hóa để duy trì hoạt động kinh doanh của bạn bất kể ngày lễ hay cuối tuần.

Đăng ký Bitrix24 của bạn

Để bắt đầu làm việc trong Bitrix24, bạn cần đăng ký tài khoản Bitrix24. Bạn có thể đăng ký nó hoàn toàn miễn phí trên trang đăng ký.

register_free.jpg

Nhập tên công ty và địa chỉ của bạn

Đừng quên định rõ tên công ty của bạn để làm cho Bitrix24 của bạn được cá nhân hóa hơn. Bạn cũng có thể thay đổi tên miền. Bằng cách đó, nếu bạn có nhiều tài khoản Bitrix24, bạn chắc chắn sẽ mở đúng tài khoản.

Đọc thêm trong bài viết: Tên miền riêng và thay đổi tên Bitrix24.


Khi bạn đăng ký Bitrix24, tên miền được gán cho tài khoản một cách ngẫu nhiên. Tên của tài khoản có thể được đổi miễn phí một lần ở tất cả các gói. Đổi tên miền nhiều lần chỉ khả dụng trên gói Chuyên nghiệp.

Tạo Bitrix24 độc đáo của riêng bạn

Bạn có thể đặt công cụ chính, thiết kế công ty theo chủ đề, cũng như tùy chỉnh menu lề trái cho tất cả nhân viên.

Mời đồng nghiệp của bạn

Thêm đồng nghiệp vào Bitrix24 của bạn và làm việc theo nhóm.

Đọc thêm trong bài viết: Mời người dùng mới vào Bitrix24.


https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/a35/jmmi0pn4i3ix0ue3t03l9p1ozxa3213x/invitation.jpg

Hoàn thành hồ sơ của bạn

Thêm ảnh vào trang của bạn và hoàn thiện thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, hãy hiểu rõ hơn về đồng nghiệp của bạn thông qua các trang của họ.

Đọc thêm trong bài viết: Hồ sơ của tôi.


https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/a8c/tpcta73nuiff19uvhhn1ln1ynkgtvtlf/profile.jpg

Thiết lập cơ cấu công ty

Khi nhóm được thành lập, đã đến lúc phân phối tất cả nhân viên trong cấu trúc công ty.

Đọc thêm trong bài viết: Tổng quan về Cơ cấu Công ty.


https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/f8b/bwr5ne43sw2fe57ytx9dhhe7l00dt97e/company_structure.jpg

Nói lời chào với đồng nghiệp của bạn trong bảng tin

Giao tiếp là khía cạnh quan trọng nhất đối với một công ty hiện đại. Hãy đăng một lời nhắn cho đồng nghiệp của bạn trong bảng tin.

Đọc thêm trong bài viết: Thêm tin nhắn vào Nguồn cấp dữ liệu.


https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/7a4/13z6xmkv6ss4765w1w40sd997y15fbsa/feed.jpg

Bạn cũng có thể nói chuyện với đồng nghiệp của mình trong phòng chat.

Đọc thêm trong bài viết: Phòng chat chung.


Cài đặt tài khoản

Nếu muốn đặt định dạng ngày cho tài khoản, đặc biệt hóa cuối tuần, đặt quyền truy cập và cấu hình các tham số khác, bạn có thể thực hiện trong phần Cài đặt (Settings) ở menu bên trái.

Đọc thêm trong bài viết: Trang cài đặt (Settings) Bitrix24.


Công cụ Bitrix24

Bạn có thể tổ chức công việc theo nhóm làm việc hoặc dự án. Có một tùy chọn để mở hoặc đóng dự án và chỉ định thời hạn.

Đọc thêm trong bài viết: Nhóm làm việc và dự án.


https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/77f/ipd5cykz6zf5y6opdhjv63xcz1pljtqa/project.jpg

Chọn một người có trách nhiệm trong tác vụ, đặt thời hạn, thêm các tệp và tài liệu cần thiết.

Đọc thêm trong bài viết: Tạo tác vụ.


https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/f6b/ti81ivnjfewaulqpw6uzgwcx7vy8103n/task.jpg

Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp Scrum. Tổ chức công việc của một nhóm scrum và sử dụng chat và cuộc họp để liên lạc.

Đọc thêm trong bài viết: Bitrix24.Scrum.


https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/edc/ovc9hgqhjfi86mb9jk5upaa5rtt03gp5/scrum.jpg

Trước khi bắt đầu làm việc trong CRM, bạn cần chọn chế độ. Có hai loại chế độ: có hoặc không có đường dẫn.

Đọc thêm trong bài viết: Chuyển đổi chế độ CRM.


https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/b9c/9i9vvvhss9h2mldpe54t6j7po0a3s008/crm_mode.jpg

Nếu bạn có một cơ sở khách hàng lớn và bạn muốn quản lý nó, thì bạn có thể chuyển tất cả dữ liệu sang Bitrix24 CRM.

Đọc thêm trong bài viết: Nhập liệu Bitrix24.CRM.


Điều chỉnh CRM phù hợp doanh nghiệp của bạn là rất quan trọng. Bạn có thể tùy chỉnh thư mục, mẫu email, định cấu hình quyền truy cập, v.v.

Tạo trang danh thiếp của bạn. Mô tả công ty của bạn và chỉ ra các giá trị của nó. Bằng cách đó, bạn sẽ thu hút được khách hàng mới tìm hiểu thêm về bạn và sứ mệnh của bạn, những khách hàng cũ sẽ càng rõ ràng hơn về bạn .

Đọc thêm trong bài viết: Tạo trang web của bạn trong Bitrix24.Sites.


https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/fea/0uh58sghcwy0fgvlph1y2xdpacevuxzv/site.jpg

Chế độ dùng thử

Bitrix24 phiên bản miễn phí bị hạn chế về chức năng. Nhưng bạn có thể kết nối thời gian dùng thử 15 ngày và sau đó bạn sẽ có toàn quyền truy cập vào tất cả các công cụ của gói Bitrix24 tối đa.

Đọc thêm trong bài viết: Bản dùng thử 15 ngày miễn phí.


https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/549/rbwqq0dc9m3bly9979pp4l1k6k7o4h3q/trial_mode.jpg


Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí