Tác giả: Stacy Smith

Bản tiếng Anh 


Bitrix24 là một không gian làm việc thống nhất xử lý nhiều khía cạnh của hoạt động và tác vụ hàng ngày. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các tính năng chính của Bitrix24 và những gì bạn có thể làm với chúng.

Trò chuyện (chat) và cuộc gọi

Trình nhắn tin Bitrix24 cho phép bạn không chỉ giao tiếp với đồng nghiệp trong các cuộc trò chuyện mà còn tham gia vào các cuộc họp trực tuyến và kết nối với khách hàng thông qua các kênh mở. Bạn có thể tạo số lượng không giới hạn các cuộc trò chuyện nhóm và cá nhân để thảo luận ý tưởng và truyền tệp.

 

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/d05/m8mpks4f72d1gp08kwtjqhor5api1a9z/chat_and_calls.jpg

 

Đọc thêm trong bài viết - Trò chuyện giao tiếp.

 

Tác vụ

Bitrix24 cung cấp cho bạn các công cụ hiệu quả để quản lý tác vụ. Đặt tác vụ, chỉ định thời hạn, đính kèm tệp, theo dõi thời gian tác vụ và kiểm soát hiệu quả của nhân viên.

 

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/b6c/uojksamgtno5ky8l7j8evk37wofqxwhd/tasks.jpg

 

Đọc thêm trong bài viết - Tạo tác vụ.

 

Bạn cũng có thể làm việc với các tác vụ theo phương pháp Scrum. Tại đây, bạn có thể nhanh chóng tổ chức công việc của nhóm scrum với sự trợ giúp của các cuộc họp thường xuyên.

 

Đọc thêm trong bài viết - Bitrix24.Scrum.

 

Lịch

Lịch Bitrix24 có thể giúp bạn lên kế hoạch cho ngày làm việc và đặt phòng họp. Bạn có thể tạo các sự kiện và sử dụng công cụ lập kế hoạch (planner) để chọn ngày và giờ thuận tiện nhất cho tất cả những người tham dự.

 

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/45b/u61r41qhrexn8b00gkdw7ndk2ket2iob/calendar.jpg

 

Đọc thêm trong bài viết - Lịch.

 

Nhóm làm việc và dự án

Tạo nhóm làm việc và kết hợp các tác vụ trong dự án. Trong Bitrix24, bạn có thể tổ chức làm việc theo nhóm và giao tiếp hiệu quả trong các nhóm làm việc, có thể đặt quyền cá nhân của họ theo nhu cầu của bạn.

 

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/cf2/oot92vryzswpfxsyx6n4efm2gnu7n7ql/workgroups.jpg

 

Đọc thêm trong bài viết - Nhóm làm việc và dự án.

 

Bitrix24.Drive và tài liệu trực tuyến

Bitrix24.Drive là một điểm truy cập tập trung cho tất cả các tệp trong Bitrix24 mà bạn muốn làm việc. Nhiều người dùng có thể chỉnh sửa đồng thời cùng một tệp, các thay đổi sẽ được lưu trong thời gian thực. Tất cả các tệp cá nhân của bạn cũng như các thư mục và tài liệu chung mà bạn đã được cấp quyền truy cập đều được đặt ở một nơi duy nhất.

 

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/37f/3xidnjtgj5tpq3ej5rboz8cqv4ay3vj3/drive.jpg

 

Đọc thêm trong bài viết - Bitrix24.Drive.

 

CRM

Với Bitrix24 CRM, bạn sẽ có thể tập hợp khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn khác nhau, quản lý tất cả các liên hệ và giao dịch, tự động hóa quy trình kinh doanh của bạn, lưu giữ lịch sử giao tiếp với khách hàng. Trước khi bắt đầu làm việc với CRM, hãy chọn cách bạn muốn làm việc với nó và chọn chế độ CRM tương ứng.

 

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/8aa/116y32lwr7jhjwkqofkrqon9j6g5dsaj/crm.jpg

 

Đọc thêm trong bài viết - Chuyển đổi chế độ CRM.

 

Nếu bạn có cơ sở khách hàng lớn, bạn có thể nhập dữ liệu vào CRM.

Đọc thêm trong bài viết - Nhập liệu vào Bitrix24.CRM.

 

Thời gian và báo cáo

Hệ thống quản lý thời gian tự động tính toán và tóm tắt thời gian làm việc. Ngoài ra, báo cáo công việc sẽ cho phép kiểm tra công việc đang thực hiện của nhân viên.

 

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/ae4/1n37hcpaf7bfb07ut0r1gixseiszel9s/work_reports.jpg

 

Đọc thêm trong bài viết - Thời gian và Báo cáo.

 

Trang web (Sites) và cửa hàng

Sử dụng Bitrix24.Sites, bạn có thể tạo trang web công ty, cửa hàng trực tuyến, trang đích hoặc trang danh thiếp đơn giản để thu hút khách hàng mới.

 

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/5f5/48m885yc12oh63hm6zbvrfl2rk70xuwg/sites_and_stores.jpg

 

Đọc thêm trong bài viết - Tạo trang web của bạn trong Bitrix24.

 

Ứng dụng di động

Cài đặt ứng dụng di động Bitrix24 để thực hiện công việc thuận tiện từ điện thoại thông minh của bạn. Miễn phí cho bất kỳ người dùng Bitrix24 nào và có sẵn cho iOS & Android.

 

Đọc thêm trong bài viết - Các tính năng ứng dụng di động.

 

ứng dụng Desktop

Ứng dụng Desktop tổng hợp được tối ưu hóa để hoạt động với các dịch vụ Bitrix24 trong trình duyệt được tích hợp. Cuộc gọi âm thanh và video, trò chuyện (chat), CRM, Webmail, Phân tích, Nhóm làm việc, Drive - tất cả các tính năng này có thể được sử dụng trong ứng dụng Bitrix24 Desktop miễn phí!

 

Đọc thêm trong bài viết - Ứng dụng Desktop tổng hợp mới.


 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí