Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Là cách tạo Tác vụ để lên kế hoạch và quản lý quy trình làm việc trong công ty của bạn.

Nhấp vào Tasks > New Task để tạo một tác vụ mới.

newtask1.jpg

Cài đặt tác vụ chung

Đầu tiên, bạn cần mở cấu hình chung của task.

newtask2.jpg
Lưu ý: Bạn có thể tạo các tác vụ mà không cần phải vào phần Tasks, chỉ cần nhấp vào dấu "+" bên cạnh mục Tasks.
createtask3.png

Đặt tên cho tác vụ và nhập thông tin mô tả cho tác vụ đó.

Bạn có thể thêm một checklist. Task checklist là một danh sách các công việc cần thực hiện, giúp đảm bảo tính nhất quán và đầy đủ khi thực hiện công việc.

Kích hoạt tùy chọn High Priority ở góc trên bên phải để nhân viên phụ trách nhận thức được tầm quan trọng, mức độ ưu tiên của công việc đó, cũng như việc phải hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất có thể.

Bạn có thể tùy chỉnh deadline của một tác vụ bằng cách nhập thủ công hoặc chọn ngày tháng ở trong lịch. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tùy chọn time planning và chọn thời điểm bắt đầu, thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành công việc.

newtask3.jpg

Các vai trò trong tác vụ

Có 4 vai trò trong tác vụ: Người chịu trách nhiệm, Người tạo, Người tham gia và Người quan sát.

newtask4.jpg
  • Người chịu trách nhiệm (Responsible person) - là người sẽ thực hiện công việc và có trách nhiệm hoàn thành công việc đó.
  • Người tạo (Created by) - là người tạo công việc đó, người này cũng sẽ xác nhận khi công việc hoàn thành.
  • Người tham gia (Participants) - là người sẽ hỗ trợ người chịu trách nhiệm để hoàn thành công việc nếu cần. Những người này sẽ thực hiện tác vụ như người chịu trách nhiệm. 
  • Người theo dõi (Observers) - là người quan sát các công việc trong tác vụ, đưa ra ý kiến, nhận các thông báo nhưng không tham gia vào việc hoàn thành tác vụ đó.
Vai trò của Người theo dõi (Observers)Người tham gia (Participants) chỉ hiển thị đối với những người dùng sử dụng gói commercial plans.

Nút "Options"

Nhấp vào nút options bên cạnh nút time planning để người chịu trách nhiệm có thể thay đổi thời hạn hoàn thành tác vụ, bỏ qua các ngày cuối tuần, ngày lễ, phê duyệt tác vụ khi hoàn thành,...

newtask5.jpg

Cài đặt Task bổ sung

Nhấp More để tới cấu hình cài đặt bổ sung.

newtask6.jpg

Tại đây bạn có thể:

Một tác vụ liên kết với một phần tử của CRM có thể được hiển thị trong mục Activity của thẻ phần tử CRM và trong mục Activities của CRM.

Ngoài ra, bạn có thể thêm các thẻ và trường tùy chỉnh

Sau đó, bạn chỉ cần nhấp vào Add task để thêm một tác vụ mới.