Tác vụ và Dự án

Tác vụ và Dự án
Bản tiếng Anh Bitrix24 cung cấp cho bạn các công cụ để quản lý tác vụ một cách hiệu quả, bao gồm: cài đặt các tác vụ, thêm lời nhắc, theo dõi thời gian ...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 10:23 CH
Cách tạo một tác vụ (task)
  Tác giả: Andrey Glushkov Là cách tạo Tác vụ để lên kế hoạch và quản lý quy trình làm việc trong công ty của bạn. Nhấp vào Tasks > New Task ...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:34 CH
Chuyển đổi bài đăng trên Feed thành một tác vụ
  Tác giả: Andrey Glushkov Feed là một không gian tuyệt vời để thảo luận các ý tưởng. Bạn có thể chuyển đổi một bài đăng hoặc một bình luận trên ...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:34 CH
Tác vụ con (Subtasks)
  Tác giả: Andrey Glushkov Các tác vụ con là cần thiết khi tác vụ chính quá phức tạp và tinh vi. Các tác vụ này có thể được chia ra thành nhiều tác...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:34 CH
Tạo tác vụ và bài đăng trên bản tin từ email
  Tác giả: Andrey Glushkov Nếu khách hàng hoặc người dùng bên ngoài cần tạo tác vụ và bài đăng trên bản tin hoặc , họ có thể làm việc đó bằng cách ...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:35 CH
Gửi nhiệm vụ cho người dùng ngoài Bitrix
Bản tiếng Anh Đôi khi bạn cần giao nhiệm vụ cho những người không làm việc trong Bitrix24 của bạn. Bạn có thể thêm họ bằng địa chỉ email. Làm thế nào đ...
Sun, 19 Tháng 3, 2023 tại 9:49 CH