Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Feed là một không gian tuyệt vời để thảo luận các ý tưởng. Bạn có thể chuyển đổi một bài đăng hoặc một bình luận trên Feed thành một tác vụ. Nhấp vào More > Create task. Nội dung của bài đăng/bình luận sẽ được tự động chèn vào tác vụ mới tạo.

create_task.png

Sau khi một tác vụ được tạo, một bình luận tự động sẽ xuất hiện bên dưới bài đăng trên Feed, thông báo cho tất cả những người dùng có liên quan biết là tác vụ đó đã được thêm vào. Bạn cũng có thể nhấp chuột vào nút View ở góc trên cùng bên phải để xem tác vụ đã tạo:

task created.png

Bạn có thể tìm thấy tác vụ này giữa nhiều tác vụ khác trong mục Tasks.

task list.png

Tác vụ đã tạo không có thời hạn hoàn thành. Người chuyển bài đăng/bình luận thành tác vụ sẽ là người chịu trách nhiệm cho tác vụ đó. Vì vậy bạn có thể sẽ muốn chỉnh sửa tác vụ sau khi chuyển đổi thành công.