Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Sales Intelligence giúp đánh giá kênh tiếp thị nào hoạt động hiệu quả nhất và xứng đáng với số tiền đã bỏ ra.

Hãy kiểm tra xem chức năng này có sẵn trong gói của bạn hay không. Tham khảo thông tin về các gói Bitrix24 tại pricing page.

Năm công cụ CRM

CRM không chỉ làm việc với các khách hàng tiềm năng và các giao dịch, mà nó là một bộ các công cụ. Dưới đây là danh sách các công cụ có sẵn trên Bitrix24:

  • Trung tâm liên hệ (Contact Center) - đầu tiên, bạn cần liên hệ với khách hàng tiềm năng của mình. Trong Bitrix24, toàn bộ các kênh liên hệ có sẵn được tập hợp lại trong mục Trung tâm liên hệ. Tất cả các thông tin thu thập được từ các cuộc trao đổi với các khách hàng tiềm năng sẽ được tự động thêm vào mục CRM.
  • CRM - trong mục CRM, bạn có thể tiếp tục trao đổi với khách hàng, cũng như thêm các giao dịch mới, tạo hóa đơn, v.v. Tất cả thông tin về khách hàng và lịch sử của các cuộc trao đổi sẽ được lưu trữ tại mục này.
  • CRM Marketing - tìm kiếm những khách hàng mới là một nhiệm vụ phức tạp đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, và điều quan trọng là phải làm việc với cơ sở khách hàng của bạn. Trong mục CRM Marketing, bạn có thể chia khách hàng của mình thành các phân khúc và bắt đầu các chiến dịch tiếp thị cho từng phân khúc.
  • CRM Analytics - sử dụng các báo cáo để tìm ra các điểm yếu trong quy trình bán hàng của công ty bạn. CRM Analytics đánh giá hiệu quả quản lý và chỉ ra giai đoạn bạn đánh mất khách hàng của mình.

Yếu tố thứ năm đánh giá hiệu quả của các kênh tiếp thị - đó là Trí tuệ bán hàng (Sales Intelligence).

Sales Intelligence là gì?

Thật khó mà tưởng tượng nếu có một công ty nào đó không bỏ chi phí cho quảng cáo. Một số công ty chi tiền cho biển quảng cáo, một số khác quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dù là hình thức nào thì điều quan trọng là phải biết kênh tiếp thị nào có hiệu quả hơn và giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn.

Sales Intelligence tính toán số tiền đã chi cho mỗi nguồn khách hàng tiềm năng và số tiền bạn đã kiếm được từ các nguồn khách hàng này.

Các tính năng chính của Sales Intelligence:

  • Giúp bạn biết được số tiền đã chi ra để thu hút một khách hàng.
  • Bạn có thể đưa thêm thông tin về tính hiệu quả của từng kênh tiếp thị vào một báo cáo.
  • Giúp bạn quản lý ngân sách dành cho tiếp thị, quảng cáo.
  • Bạn có thể xem toàn bộ đường dẫn của khách hàng.

Cách định cấu hình Sales Intelligence trên Bitrix24?

Sales Intelligence cần phải được định cấu hình ở cả hai phía. Ví dụ, bạn cần phải định cấu hình Sales Intelligence trên Bitrix24 và trên Facebook.