Trí tuệ bán hàng

Trí tuệ bán hàng đề cập đến các công nghệ, ứng dụng và thực tiễn cho việc thu thập, tích hợp, phân tích và trình bày thông tin để giúp nhân viên bán hàng tìm, theo dõi và hiểu dữ liệu cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.

Trí tuệ bán hàng (Sales Intelligence) trên Bitrix24
  Tác giả: Andrey Glushkov Sales Intelligence giúp đánh giá kênh tiếp thị nào hoạt động hiệu quả nhất và xứng đáng với số tiền đã bỏ ra. Hãy kiểm...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:36 CH
Tính năng theo dõi cuộc gọi (Call tracking)
  Tác giả: Andrey Glushkov Call Tracking là một công cụ để theo dõi các nguồn khách hàng tiềm năng. Tính năng này sẽ giúp thống kê số lượng các cuộ...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:36 CH
Kết nối nguồn lưu lượng truy cập
  Tác giả: Andrey Glushkov Một trong những tính năng chính của Sales Intelligence là theo dõi nguồn lưu lượng truy cập ban đầu. Nguồn - là điểm bắ...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:36 CH
Cài đặt Sales Intelligence
  Tác giả: Andrey Glushkov Nhấp vào Sales Intelligence > Settings để định cấu hình cửa sổ chuyển đổi và các tên miền giới thiệu (referring domai...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:36 CH
Theo dõi cuộc gọi: số tổng đài SIP PBX
  Tác giả: Andrey Glushkov Tính năng theo dõi cuộc gọi của Bitrix24 (Call Tracking) cho phép sử dụng các số tổng đài SIP PBX (yêu cầu kết nối SIP)....
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:36 CH