Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Một trong những tính năng chính của Sales Intelligence là theo dõi nguồn lưu lượng truy cập ban đầu.

Nguồn - là điểm bắt đầu của đường dẫn khách hàng (phương tiện truyền thông, quảng cáo, biểu ngữ, danh thiếp, v.v.).

Sử dụng mã UTM để theo dõi nguồn. Thêm mã UTM vào địa chỉ trang web của bạn, và đặt mã URL này trên Facebook hoặc Instagram của bạn, v.v. Sau khi khách hàng truy cập đường link và điền thông tin liên hệ vào biểu mẫu, nguồn sẽ hiển thị trên CRM.

trafficsources1.png

Ngoài các nguồn mặc định, bạn có thể thêm các nguồn tùy chỉnh. Ví dụ: các phương tiện truyền thông, các trang web hoặc thậm chí là biển quảng cáo!

Bạn sẽ có thể định được cấu hình tài khoản tiếp thị của bạn và sẽ sớm nhận được thông tin về các chi phí.

Cách sử dụng mã UTM

Ví dụ, định cấu hình trang Facebook như là một nguồn. Chọn nguồn và chỉ định mã UTM cho nó.

trafficsources2.png

Thêm liên kết vào trang Facebook của bạn.

trafficsources3.png

Khi bạn nhấp vào liên kết này, bạn có thể thấy rằng mã UTM đã được thêm vào địa chỉ trang web.

trafficsources4.png

Sau khi khách hàng điền thông tin liên hệ vào biểu mẫu, đường dẫn khách hàng sẽ được hiển thị trên CRM.

trafficsources5.png
Bạn cũng có thể chỉ định một địa chỉ email hoặc một số điện thoại duy nhất cho nguồn này.
trafficsources6.png

Xem thêm thông tin trong bài viết - Chỉ định số điện thoại và địa chỉ email đến nguồn lưu lượng truy cập.

This helped
Thanks :)
This didn't help
Sorry :(
Send feedback