Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Call Tracking là một công cụ để theo dõi các nguồn khách hàng tiềm năng. Tính năng này sẽ giúp thống kê số lượng các cuộc gọi mà bạn nhận được từ mỗi nguồn (kênh quảng cáo). Tất cả những điều bạn cần phải làm là phân tích kết quả và phân bổ lại nguồn ngân sách dành cho quảng cáo, tiếp thị nếu cần.

Hãy kiểm tra xem chức năng này có sẵn trong gói của bạn hay không. Tham khảo thông tin về các gói Bitrix24 tại pricing page. 

Cách thức hoạt động

Call Tracking theo dõi đường dẫn của khách hàng dùng các số điện thoại khác nhau. Mỗi số điện thoại sẽ được chỉ định cho một kênh tiếp thị hoặc khách hàng cụ thể.

Có hai loại Call Tracking:

  • Tĩnh- mỗi kênh tiếp thị được chỉ định một số điện thoại duy nhất. Ví dụ, có một số điện thoại được đặt trên các bảng quảng cáo và một số khác được dùng trong các quảng cáo trên truyền hình.

    Nếu bạn nhận được cuộc gọi đến số điện thoại đầu tiên, bạn biết rằng khác hàng này đã nhìn thấy bảng quảng cáo.

  • Động - mỗi khách truy cập trang web sẽ nhìn thấy một số điện thoại duy nhất. Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi các số điện thoại.

    Phương pháp này chỉ có thể dùng cho quảng cáo trực tuyến.

Bitrix24 sử dụng phương pháp theo dõi cuộc gọi tĩnh. Phương pháp này phù hợp hơn đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì chi phí của nó rẻ hơn và sử dụng được cho cả hình thức quảng cáo trực tuyến lẫn quảng cáo truyền thống.

Những số điện thoại có thể dùng để theo dõi cuộc gọi

Bạn sẽ sớm thuê được gói các số điện thoại.

Bạn có thể thuê một gói 5 hoặc 10 số điện thoại trên Bitrix24.

Giá của các số điện thoại phụ thuộc vào mỗi quốc gia và thành phố.

Bạn cũng có thể sử dụng các số điện thoại riêng mua từ bất kỳ nhà mạng nào.

Cách chỉ định một số điện thoại cho một nguồn

Mở phần Sales Intelligence > Call tracking.

calltracking1.png

Ví dụ: chỉ định một số điện thoại đến ứng dụng Instagram.

calltracking2.png

AddThêm số điện thoại này vào phần mô tả hoặc vào một bài đăng trong tài khoản Instagram của bạn. Sau khi bạn nhận được một cuộc gọi đến số này, nó sẽ được hiển thị trong trường Client path trên CRM.

calltracking3.png

Trường Đường dẫn khách hàng (Client path) hiển thị lịch sử các hoạt động của khách hàng.

Ví dụ, một khách hàng nhìn thấy quảng cáo của bạn trên Facebook > họ sẽ truy cập trang web của bạn > họ nhìn thấy số điện thoại > họ gọi cho bạn > họ thảo luận chi tiết với người quản lý > người quản lý tạo một giao dịch mới trên CRM.

Tính năng Sales Intelligence cho phép bạn theo dõi đường dẫn khách hàng - từ khi bắt đầu cho đến lúc giao dịch.