Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Nhấp vào Sales Intelligence > Settings để định cấu hình cửa sổ chuyển đổi và các tên miền giới thiệu (referring domains).

salesintelligencesettings1.png

Cửa sổ chuyển đổi

Ví dụ, khách hàng đã xem quảng cáo của bạn trên Facebook, họ truy cập trang web của bạn và điền các thông tin vào biểu mẫu CRM. Khách hàng đó sẽ được thêm vào khách hàng tiềm năng của CRM và đường dẫn khách hàng sẽ hiển thị như sau:

salesintelligencesettings2.png

Mười ngày sau khách hàng này truy cập lại vào trang web của bạn vì, chẳng hạn, họ đã thấy website của bạn trên Google. Khách hàng thực hiện một thoạt động trên trang web và nguồn lưu lượng truy cập khách hàng tiềm năng sẽ được đánh dấu là "Lưu lượng truy cập khác" vì nó không thuộc bất kỳ một nguồn liên quan nào.

Nhưng bạn biết rằng khách hàng này đã thấy quảng cáo của bạn trên Facebook và bạn muốn phản ánh nó trên CRM.

Trong trường hợp này, bạn cần phải định cấu hình Cửa sổ chuyển đổi như sau:

salesintelligencesettings3.png

Theo mặc định, cửa sổ chuyển đổi dành cho các lượt truy cập trong vòng 28 ngày. Điều này có nghĩa là nếu khách hàng thực hiện một hoạt động trong vòng 28 ngày kể từ lần truy cập đầu tiên, nguồn lưu lượng truy cập ban đầu của khách hàng tiềm năng/giao dịch sẽ được hiển thị trong đường dẫn khách hàng.

Cửa sổ chuyển đổi cũng có thể được sử dụng cho khách hàng tiềm năng và giao dịch:

salesintelligencesettings4.png

Tên miền giới thiệu

Bitrix24 tự động nhận diện các mạng xã hội phổ biến như những nguồn lưu lượng truy cập mà không cần sử dụng thẻ nguồn utm. Bạn có thể tắt tính năng này trong mục Referring domains của phần cài đặt Sales Intelligence:

salesintelligencesettings5.png