Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Định dạng wiki để lưu trữ thông tin đã được chứng minh là kho tàng trí thức được sử dụng nhiều nhất từng được tạo ra. Trong kinh doanh, wiki hoạt động theo hai cách chính: như một cơ sở kiến thức và như một khu vực cộng tác. Mặc dù wiki không còn ở vị trí tiên tiến của phần mềm văn phòng, chúng vẫn là một công cụ rất hữu ích, vì chúng mang lại sự tiện lợi mà không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào.

Trong Bitrix24, mỗi nhóm làm việc có một wiki. Vì vậy, để tạo ra một cơ sở tri thức có thể truy cập được cho tất cả mọi người, hãy sử dụng wiki trong một nhóm công khai. Bạn có thể sử dụng các vai trò trong nhóm nếu vì bất kỳ lý do gì bạn muốn cung cấp quyền truy cập chỉ đọc cho một số người dùng.

Thuật ngữ WiKi 

 • Liên kết nội bộ là một siêu liên kết của một tham chiếu hoặc phần tử điều hướng trong một tài liệu đến một phần khác của cùng một tài liệu hoặc đến một tài liệu khác nằm trên một trang web. Các liên kết như vậy thường được hiển thị bằng màu xanh lam.
 • Một liên kết màu đỏ biểu thị một liên kết đến một trang không tồn tại trong Wiki.
 • Liên kết bên ngoài là một siêu liên kết đến các trang web bên ngoài Wiki.
 • Đánh dấu Wiki (ngôn ngữ văn bản wiki) hỗ trợ nhanh chóng phác thảo các yếu tố cấu trúc và siêu liên kết trong một trang wiki.
 • Một danh mục thống nhất các trang wiki tương tự về mặt ngữ nghĩa. Mỗi trang có thể được liên kết với nhiều danh mục. Danh mục lồng nhau là có thể.
 • Thẻ được sử dụng để đánh dấu các trang wiki để điều hướng nhanh chóng.
 • Phiên bản là một mục đã lưu trong lịch sử trang wiki.
 • Phiên bản hiện tại là phiên bản mới nhất của trang wiki hiển thị cho người dùng.

Tạo Wiki

Khi người dùng mở phần Wiki nhóm làm việc lần đầu tiên, họ sẽ không thấy gì ngoài trang chào mừng. Để tạo một trang wiki đầu tiên, hãy nhấp vào Tạo trên thanh công cụ. Thao tác này sẽ tạo một trang mới và mở nó trong trình chỉnh sửa trực quan đơn giản.

Trình chỉnh sửa trực quan được đơn giản hóa có một số lệnh định hướng Wiki đặc biệt không có sẵn ở những nơi khác trong hệ thống.

 •  Thêm tiêu đề: tạo tiêu đề cho mục lựa chọn (1 through 6).
 • Thêm Hyperlink nội bộ: tạo một siêu liên kết đến một trang wiki chưa được tạo (nghĩa là một liên kết màu đỏ). Hyperlink và tên trang wiki có thể khác nhau.
  Lưu ý: trường Liên kết phải chứa tiêu đề trang wiki hơn là URL trang web.
 •  Phân loại danh mục: phân một danh mục cho một trang wiki đang được chỉnh sửa. Bạn có thể chọn một danh mục hiện có hoặc tạo một danh mục mới. Một trang wiki có thể chỉ định nhiều danh mục.
 •  Chữ ký và ngày tháng: chèn tên đã đăng ký của tác giả và ngày giờ hiện tại.
 •  Bỏ qua định dạng Wiki: hiển thị văn bản trong khối như hiện tại; hữu ích cho việc thêm mã lập trình.

Khi bạn đã nhập xong văn bản trang wiki, hãy nhấp vào Xuất bản.

Tạo trang wiki liên kết đỏ

Để tạo một trang wiki mới có liên kết màu đỏ đề cập đến, chỉ cần nhấp vào liên kết này.

Ghi chú: Nếu bạn tạo một trang mới của một tiêu đề nhất định bằng cách nhấp vào nút Tạo và có các trang wiki chứa các liên kết màu đỏ đến một tiêu đề như vậy, các liên kết này sẽ được giải quyết tự động.

Sửa Wiki & lịch sử phiên bản

Để chỉnh sửa một trang wiki, chỉ cần nhấp vào nút Edit. Trang hiện tại sẽ được mở để chỉnh sửa trong trình chỉnh sửa trực quan đơn giản.
Thay đổi tiêu đề trang wiki ảnh hưởng đến URL trang wiki. Do đó, tất cả các siêu liên kết đang hoạt động hiện có đến một trang như vậy trong các trang wiki khác sẽ trở thành liên kết đỏ.
Lịch sử phiên bản 

Để xem các phiên bản trang hiện tại, hãy nhấp vào nút History.

Để so sánh bất kỳ phiên bản trước của trang wiki, hãy chọn chúng và nhấp vào Compare Selected Versions.

So sánh trang hiển thị màu đỏ văn bản bị thiếu trong phiên bản cũ và màu xanh lục là văn bản được thêm vào phiên bản mới của trang. Để hoàn nguyên văn bản trang wiki về phiên bản hiện đang được xem, hãy nhấp vào liên kết Restore to Current.

Danh mục và thẻ

Các danh mục được giới thiệu như một trong những cách để phân loại các trang wiki.

Các danh mục có thể được tạo trong trình chỉnh sửa trang wiki bằng cách nhấp vào Specify Category. Công cụ wiki hiển thị các danh mục trang wiki sau phần nội dung văn bản trang wiki. Bản thân liên kết Danh mục luôn hiển thị ngay cả khi một trang không thuộc bất kỳ danh mục nào. Liên kết này mở ra một danh sách các danh mục có sẵn.

Mỗi danh mục có một trang wiki tương ứng. Nếu không có trang nào như vậy tồn tại, nó được hiển thị dưới dạng liên kết màu đỏ, giống như các trang wiki không tồn tại khác. Để tạo một trang wiki cho danh mục như vậy, hãy nhấp vào liên kết màu đỏ và sau đó nhấp vào liên kết tạo nó ngay trong văn bản trang (thay vì nút Tạo trên thanh công cụ ngữ cảnh).

Để chỉ định danh mục chính cho danh mục hiện tại, hãy bấm  Specify category trong trình chỉnh sửa trang danh mục.

Unlink một danh mục

Không giống như nhiều người có thể nghĩ khi lần đầu tiên họ nhìn thấy trình chỉnh sửa danh mục, trang danh mục chỉ định các danh mục chính của một danh mục nhất định chứ không phải là các thực thể con.

Nếu phân cấp danh mục không chính xác hoặc chỉ cần điều chỉnh, bạn phải hủy liên kết các danh mục và sau đó xác định các phụ thuộc mới.

Để xóa ràng buộc danh mục chính, hãy mở trang danh mục để chỉnh sửa và xóa văn bản

[[Category:_category_name_]]:

Thẻ

Thẻ được sử dụng để tìm kiếm các trang wiki bằng các chức năng tìm kiếm thông thường.

Bạn có thể thêm thẻ vào trang wiki trong trình chỉnh sửa trang. Đối với mục đích tham khảo, bộ chọn thẻ hiển thị số lượng các trang wiki hiện có được đánh dấu bằng một thẻ nhất định.