Bản tiếng Anh

 
Tác giả: Vera Kuchumova

Để thêm người dùng mới vào tài khoản Bitrix của bạn, chọn nút Invite.

Theo mặc định, chỉ quản trị viên mới có thể mời người dùng mới. Nếu bạn muốn những người dùng khác có thể làm điều đó, hãy truy cập Settings trong menu trái > cho phép Allow everyone to invite new users to this Bitrix24 account.

Chọn một trong các lựa chọn:

Mời qua link

Mời qua link là cách dễ nhất để thêm người dùng mới. Bạn chỉ cần copy link và gửi nó đến cho người dùng mới.

Người bấm vào link này sẽ tham gia vào Bitrix của bạn.

Cài đặt thêm

Bạn có thể tắt đăng ký nhanh bằng cách tắt lựa chọn Allow quick registration.

Nếu bạn muốn người dùng mới đăng ký tài khoản Bitrix24 của mình và truy cập tài khoản đó sau khi quản trị viên phê duyệt, hãy bật Request administrator approval to join.

request.png

Don't require confirmation for domains - người dùng mới sẽ có thể đăng kí vào tài khoản Bitrix24 của bạn, và truy cập mà không cần sự phê duyệt của admin nếu miền email trùng khớp với miền email được chỉ định.

Mời qua email hoặc số điện thoại

Bạn có thể thêm nhân viên mới thông qua email hoặc SMS. Chọn nút tương ứng > điền số điện thoại hoặc email của nhân viên tương lai > chọn Invite.

Không thể chỉnh sửa tin nhắn.

Bạn sẽ thấy danh sách những người được mời trong mục Employees > chọn Invited persons trong bộ lọc.

Người dùng sẽ nhận được tin nhắn SMS với link đăng ký.

invite9.jpg

Sau khi đăng ký, người dùng này được thêm vào mục Employees.

Người dùng này sẽ phải dùng số điện thoại được gửi tin nhắn để đăng nhập vào tài khoản Bitrix24.

Mời hàng loạt

Điền địa chỉ email và số điện thoại của những người bạn muốn mời. Đánh dấu phẩy giữa các nội dung. Chọn Invite.

 

Mời  đến một bộ phận hoặc nhóm làm việc

Nhân viên mới có thể được mời trực tiếp đến một bộ phận hoặc nhóm làm việc cụ thể. Chọn Add.

Chọn bộ phận hoặc nhóm làm việc bạn muốn mời người dùng đến.

Tiếp theo, điền thông tin về nhân viên mới > chọn Invite.

Thêm người dùng mới

Bạn có thể tự đăng kí cho người dùng mới.

Điền email, tên, họ và vị trí của nhân viên.

Một email sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định với một mật khẩu được tạo ngẫu nhiên. Địa chỉ email này sẽ được sử dụng làm thông tin đăng nhập. Một nhân viên mới sẽ cần đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 bằng các thông tin đăng nhập này.

Nếu bạn tắt chức năng Without confirmation, nhân viên sẽ nhận được mail với link đến form đăng kí. Họ sẽ phải tự tạo một mật khẩu riêng.

Nhân viên đã đăng ký sẽ được thêm vào danh sách Nhân viên và cơ cấu Công ty, không phải vào danh sách Được mời.

Mời người dùng ngoài

Bạn có thể mời người ngoài vào tài khoản Bitrix.
Đọc thêm về sự khác biệt giữa người dùng Extranet và Intranet trong bài viết - External users in workgroups (Extranet).

Mời đối tác Bitrix24

Bạn có thể mời Đối tác Bitrix24 được chứng nhận vào tài khoản Bitrix24 của mình. Mời Đối tác Bitrix24 là một cách an toàn và dễ dàng để nhờ ai đó triển khai Bitrix24 cho bạn trong khi bạn có thể tập trung vào công việc kinh doanh của mình.Mời

Đọc thêm trong bài viết - Invite Bitrix24 Partner.