Đăng ký và xác thực

Mời người dùng mới đến Bitrix24
Bản tiếng Anh   Tác giả: Vera Kuchumova Để thêm người dùng mới vào tài khoản Bitrix của bạn, chọn nút Invite. Theo mặc định, chỉ quản trị viên mớ...
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 4:30 CH
Cách đăng ký tài khoản Bitrix24
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Bitrix24 là một dịch vụ dành cho quản lý doanh nghiệp, với một bộ công cụ hữu ích. Tạo một cổng thông tin cho côn...
Fri, 17 Tháng 3, 2023 tại 4:45 CH
Đăng nhập Bitrix24 qua trình duyệt
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Ủy quyền trong Bitrix24 là quy trình đăng nhập vào tài khoản để có quyền truy cập vào hồ sơ cá nhân của bạn và cá...
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 3:47 CH
Đăng nhập vào ứng dụng Bitrix24 Desktop
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Ứng dụng Desktop cho phép bạn làm việc với các công cụ Bitrix24 và giao tiếp với đồng nghiệp trong một cửa sổ trò...
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 4:42 CH
Đăng nhập vào ứng dụng di động Bitrix24
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Làm việc cách xa máy tính của bạn ở mọi nơi trên thế giới với ứng dụng di động Bitrix24. Tất cả những gì bạn cần ...
Tue, 21 Tháng 3, 2023 tại 10:52 SA
Đăng nhập tài khoản Bitrix24 theo lời mời
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Nếu đồng nghiệp của bạn mời bạn vào cổng thông tin, hãy đăng nhập và đặt mật khẩu để ủy quyền trong Bitrix24. Để ...
Tue, 21 Tháng 3, 2023 tại 11:31 SA
Sự khác biệt giữa tài khoản Bitrix24 và Hồ sơ Network trong Bitrix24
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Tài khoản Bitrix24 là không gian làm việc của bạn với một bộ công cụ: CRM, Cuộc gọi video, Tài liệu trực tuyến, N...
Tue, 21 Tháng 3, 2023 tại 1:57 CH
xác thực hai bước (OTP)
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Xác thực hai bước hoặc hai yếu tố là một cách bổ sung để bảo mật tài khoản của bạn. Trong giai đoạn đầu tiên, bạn...
Tue, 21 Tháng 3, 2023 tại 2:21 CH
Cách cập nhật xác thực hai bước trên điện thoại di động mới
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Xác thực hai yếu tố trong Bitrix24 được liên kết với một thiết bị di động cụ thể, nơi mã đăng nhập một lần được t...
Wed, 22 Tháng 3, 2023 tại 2:51 CH
Mật khẩu ứng dụng
Tác giả: Stacy Smith Bản tiếng Anh   Đồng bộ hóa dữ liệu của bạn với các ứng dụng bên ngoài một cách an toàn với sự trợ giúp của mật khẩu ứng dụng đặc ...
Wed, 22 Tháng 3, 2023 tại 2:56 CH