Tác giả: Emily Walker

Bản tiếng Anh

 

Bitrix24 là một dịch vụ dành cho quản lý doanh nghiệp, với một bộ công cụ hữu ích. Tạo một cổng thông tin cho công ty của bạn và bắt đầu ngay bây giờ.

Có một số cách để đăng ký Bitrix24 của bạn. Hãy xem xét chúng một cách chi tiết.

Đăng ký sử dụng e-mail

Phương pháp đăng ký này là dễ nhất. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nó.

Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút Đăng ký miễn phí trên trang đăng ký . Bạn sẽ nhận được thông tin đến e-mail được chỉ định: địa chỉ Bitrix24, thông tin đăng nhập và liên kết xác nhận e-mail của bạn.

nhập email

 

Nếu không có xác nhận email, bạn sẽ không thể:

 Đăng nhập vào cổng thông tin

 Mua một kế hoạch thương mại

 Trả tiền cho các dịch vụ điện thoại và thực hiện cuộc gọi

Đăng ký sử dụng mạng xã hội

Cách tiếp theo để đăng ký - các dịch vụ xã hội: Facebook , Google , Apple Sign In , Office365 , LiveIDTwitter .

Các dịch vụ xã hội

Chọn dịch vụ thích hợp và đăng nhập vào nó. Nếu cần, hãy cho phép truy cập vào ứng dụng. Nhấp vào nút Đăng ký miễn phí và quá trình tạo Bitrix24 của bạn sẽ bắt đầu.

Chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định email của mình trong tài khoản bạn đã đăng ký bằng mạng xã hội. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt thông tin đăng nhập và mật khẩu để ủy quyền và sử dụng những dữ liệu này để đăng nhập vào tài khoản của mình.

Đăng ký qua hồ sơ Bitrix24.Network

Bitrix24.Network profile – là một hồ sơ người dùng hiển thị tất cả các tài khoản mà người dùng đã đăng ký.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Bitrix24.Network profile .

Để đăng ký tài khoản của bạn trong hồ sơ Bitrix24.Network, hãy truy cập https://bitrix24.net/ và đăng nhập.

Tạo Bitrix24

Trong menu dưới cùng bên trái, nhấp vào Tạo Bitrix24 , sau đó nhấp vào Tạo Bitrix24 mới .

Khi đăng ký qua mạng xã hội hoặc hồ sơ Bitrix24.Network, mật khẩu và liên kết xác nhận không đến.

Đăng ký Bitrix24 trong ứng dụng di động

Mở ứng dụng di động Bitrix24 và chạm vào Tạo miễn phí . Nhập email của bạn hoặc sử dụng một trong các dịch vụ được cung cấp. Xác nhận rằng bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư và tài khoản của bạn sẽ được tạo.

Tạo nêndi động

 

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Các tính năng của ứng dụng dành cho thiết bị di động .

Bạn cũng có thể đăng ký tài khoản của mình trong ứng dụng Bitrix24 Desktop.

 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí