Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Bạn có thể đồng bộ hóa chi tiết liên hệ của đồng nghiệp Bitrix24 với danh bạ điện thoại trong thiết bị Android của mình. Đây là cách thực hiện (quy trình đồng bộ hóa được mô tả bên dưới dựa trên Android 7.0, nếu bạn có một phiên bản Android khác, lộ trình đồng bộ hóa có thể khác).

1. Mở Cài đặt trên điện thoại > Cloud & Accounts

2. Chọn Tài khoản:

3. Nhấn Thêm tài khoản

4. Chọn Bitrix24 trong danh sách ứng dụng và điền thông tin chi tiết về Bitrix24 của bạn: địa chỉ tài khoản Bitrix24 (miền), thông tin đăng nhập và mật khẩu Bitrix24 của bạn.

5. Sau khi ủy quyền hoàn tất và Bitrix24 được thêm vào danh sách tài khoản, hãy mở Bitrix24 và nhấp vào Tắt đồng bộ hóa:

6. Trong mục Đồng bộ hóa cài đặt chọn Liên hệ:

7. Sau khi đồng bộ hóa hoàn tất, bạn sẽ tìm thấy tất cả các số liên lạc được đồng bộ hóa trong danh bạ điện thoại thiết bị Android của mình. Dữ liệu như số điện thoại, chức vụ và địa chỉ email sẽ được đồng bộ hóa.

Để đảm bảo rằng danh bạ của bạn được cập nhật liên tục, quá trình đồng bộ hóa này sẽ được thực hiện một lần mỗi giờ.