Nhân viên

1.2 Cấp độ truy cập của người dùng Bitrix24
  Tác giả:  Andrey Glushkov Có một số cấp độ truy cập cho người dùng tài khoản Bitrix24: Nhân viên/ Người dùng: tất cả người dùng mới được mời đều ...
Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 4:37 CH
1.3 Loại bỏ người dùng khỏi hệ thống Bitrix24
  Tác giả:  Andrey Glushkov Nếu bạn loại bỏ một người dùng, họ sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 của bạn và dữ liệu của công ty bạn sẽ ...
Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 5:17 CH
1.4 Danh sách nhân viên
Tác giả:  Andrey Glushkov Tất cả nhân viên công ty và người dùng được mời vào tài khoản Bitrix24 của bạn có thể được tìm thấy trong mục Employees > E...
Fri, 15 Tháng 10, 2021 tại 11:05 SA
1.5 Thay đổi quản trị viên
  Author: Andrey Glushkov Người tạo tài khoản Bitrix24 (người dùng đã đăng ký tài khoản Bitrix24 của bạn) được coi là quản trị viên đầu tiên  và chủ ...
Fri, 15 Tháng 10, 2021 tại 1:41 CH
1.6 Đồng bộ hóa chi tiết người dùng Bitrix24 với thiết bị Android
  Tác giả: Andrey Glushkov Bạn có thể đồng bộ hóa chi tiết liên hệ của đồng nghiệp Bitrix24 với danh bạ điện thoại trong thiết bị Android của mình. Đ...
Tue, 26 Tháng 10, 2021 tại 5:27 CH
1.7 Thay đổi người chịu trách nhiệm trong CRM nếu người đó đã bị sa thải
  Tác giả: Andrey Glushkov Nếu một nhân viên bị sa thải, bạn cần thay đổi người chịu trách nhiệm về các yếu tố CRM mà họ đã chịu trách nhiệm. Chúng ...
Wed, 27 Tháng 10, 2021 tại 9:09 SA