Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Nếu một nhân viên bị sa thải, bạn cần thay đổi người chịu trách nhiệm về các yếu tố CRM mà họ đã chịu trách nhiệm.

Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi người chịu trách nhiệm trước khi sa thải một nhân viên. Bạn có thể đọc thêm trong bài viết - Change the responsible person in the CRM. Nếu bạn đã sa thải nhân viên, bạn không thể chọn anh ấy / cô ấy trong bộ lọc. Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể thay đổi người chịu trách nhiệm, nhưng sẽ khó khăn hơn một chút.

Có 2 cách để thực hiện điều này

Tạm thời thuê lại nhân viên

Đây là cách dễ dàng nhất. Trong Bitrix24, bạn không thể xóa hoàn toàn một nhân viên. Nhờ đó, bạn có thể thuê lại họ bất cứ lúc nào. Đừng lo lắng, nhân viên bị sa thải sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào rằng họ được thuê lại, vì vậy rủi ro liên quan đến bảo mật dữ liệu của bạn là tối thiểu. Hãy nhớ sa thải nhân viên một lần nữa khi bạn thay đổi xong người chịu trách nhiệm về các yếu tố CRM.

Để thuê lại nhân viên, đến mục Nhân viên > chọn tab Nhân viên > vào thanh tìm kiếm > chọn bộ lọc Dissimissed persons > chọn nút Tìm kiếm.

changeresponsibledismissed1.jpg

Chọn nút hamburger > Thuê.

changeresponsibledismissed2.jpg

Tiếp theo, chuyển đến phần CRM và thay đổi người chịu trách nhiệm.

Tìm các yếu tố CRM cần thiết bằng thanh tìm kiếm

Bạn không thể chọn nhân viên bị sa thải trong bộ lọc, nhưng bạn có thể nhập họ hoặc tên của họ vào thanh tìm kiếm và xem các yếu tố được đề cập đến nhân viên bị sa thải.

Để làm điều đó, hãy chuyển sang chế độ xem danh sách các yếu tố CRM cần thiết.

changeresponsibledismissed3.jpg

Xóa bộ lọc và nhập tên nhân viên bị sa thải. Bạn sẽ thấy các yếu tố CRM mà anh ấy / cô ấy chịu trách nhiệm.

changeresponsibledismissed4.jpg