Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Tạo cơ sở kiến thức trong Bitrix24 cũng dễ dàng như tạo Trang web Bitrix24. Không cần phải học Wikitext nữa!

Cơ sở kiến thức có thể được tạo ra trong một cú nhấp chuột. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn một mẫu cơ sở tri thức và chỉnh sửa các khối của nó, thêm video và hình ảnh. Các trang và danh mục có thể được tạo trên trang menu chính.

knowledge1.jpg

Có hai loại cơ sở trí thức bạn có thể tạo: company knowledge base hoặc workgroup (project) knowledge base.

Số lượng cơ sở kiến thức công ty bạn có thể tạo tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn.

Bạn chỉ có thể tạo một cơ sở kiến thức cho mỗi nhóm làm việc hoặc dự án. Số lượng nhóm làm việc / dự án bạn có thể tạo là không giới hạn bất kể gói Bitrix24 của bạn là gì.