Cơ sở trí tuệ

1.1 Cơ sở trí tuệ
  Tác giả: Andrey Glushkov Tạo cơ sở kiến thức trong Bitrix24 cũng dễ dàng như tạo Trang web Bitrix24. Không cần phải học Wikitext nữa! Cơ sở kiến t...
Wed, 27 Tháng 10, 2021 tại 9:35 SA
1.2 Cơ sở trí tuệ của công ty
  Tác giả: Andrey Glushkov Bất kỳ công ty nào cũng có các quy tắc, hướng dẫn, Câu hỏi thường gặp, v.v. mà nhân viên cần có quyền truy cập. Bạn có t...
Wed, 27 Tháng 10, 2021 tại 9:55 SA
1.3 Cơ sở trí tuệ nhóm làm việc (dự án)
  Tác giả: Andrey Glushkov Bạn có thể tạo cơ sở kiến thức trong bất kỳ nhóm làm việc hoặc dự án nào. Bật tính năng này khi tạo nhóm làm việc / dự án...
Wed, 27 Tháng 10, 2021 tại 10:29 SA
1.4 Tạo và điền vào cơ sở trí tuệ
  Tác giả: Andrey Glushkov Cơ sở kiến thức trong Bitrix24 bao gồm các trang được kết nối với nhau. Bạn có thể thêm các khối bằng văn bản và hình ảnh ...
Wed, 27 Tháng 10, 2021 tại 10:48 SA
1.5 Thêm cơ sở kiến thức vào một phần
  Tác giả: Andrey Glushkov Có một nút Tiện ích mở rộng trong một số phần. Nút này cho phép bạn thêm một cơ sở kiến thức mới vào phần này. Bạn c...
Wed, 27 Tháng 10, 2021 tại 11:11 SA
1.6 Menu chuẩn và menu lồng nhau
  Tác giả: Andrey Glushkov Bạn có thể tạo menu lồng nhau trong Cơ sở kiến thức Bitrix24 bằng cách tạo menu chuẩn và kéo các mục menu. Tạo menu...
Wed, 27 Tháng 10, 2021 tại 1:40 CH
1.7 Quyền truy cập cơ sở kiến thức của công ty
Theo mặc định, tất cả nhân viên công ty của bạn có toàn quyền truy cập vào cơ sở kiến thức của công ty. Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập cơ sở kiến ...
Wed, 27 Tháng 10, 2021 tại 2:59 CH
1.8 Chuyển cơ sở kiến thức
Tác giả:  Andrey Glushkov Bạn có thể chuyển cơ sở kiến thức của mình từ tài khoản Bitrix24 này sang tài khoản Bitrix24 khác. Tất cả những gì bạn cần...
Wed, 27 Tháng 10, 2021 tại 3:31 CH
1.9 Xóa cơ sở kiến thức
  Tác giả : Andrey Glushkov Để xóa cơ sở kiến thức, hãy chuyển đến phần Cơ sở kiến thức > chọn cơ sở kiến thức bạn muốn xóa > nhấp vào Hành đ...
Wed, 27 Tháng 10, 2021 tại 3:56 CH