Bạn có thể xử lý thư trong Bitrix24 trong phần Webmail.

Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.

Nếu bạn có hộp thư được kết nối với Bitrix24, bạn sẽ vào danh sách thư. Nếu không, bạn sẽ được đề xuất kết nối địa chỉ email của mình.

bitrix24mail.jpg
Đọc thêm về cách kết nối hộp thư với Bitrix24 trong bài viết - Mailbox Integration.

Bộ lọc và đồng bộ hóa

Bạn có thể lọc tin nhắn theo ngày tháng, thư mục hoặc thậm chí theo trạng thái đã đọc / chưa đọc.

Nếu có các thư mục tùy chỉnh được tạo trong hộp thư, chúng cũng sẽ được hiển thị trong Bitrix24.

Ngoài ra, bạn có thể kết nối một hộp thư khác và chuyển đổi giữa các tài khoản thông qua menu.


Nếu bạn có nhiều tài khoản thư được kết nối, bộ đếm màu đỏ sẽ xuất hiện phía trên hộp thư hiện tại để cho biết rằng có thư chưa đọc trong các hộp thư khác, vì vậy bạn sẽ không bỏ lỡ các thư quan trọng khi làm việc với nhiều hộp thư.


Nút đồng bộ hóa kiểm tra hộp thư.
synchronization_button.jpg
 • Thư được kiểm tra 10 phút một lần nếu chủ sở hữu hộp thư trực tuyến.
 • Thư được kiểm tra 10 phút một lần nếu tùy chọn Định tuyến email từ khách hàng hiện tại đến người quản lý CRM được chỉ định được bật và bất kỳ người dùng nào đã đăng nhập vào tài khoản.
 • Thư của bạn được kiểm tra mỗi ngày một lần nếu bất kỳ người dùng nào đã đăng nhập vào tài khoản và tùy chọn Định tuyến email từ khách hàng hiện tại đến người quản lý CRM được chỉ định bị tắt.
 • Thư được kiểm tra ngay lập tức khi bạn mở phần Webmail.
 • Nếu không có người dùng tài khoản nào trực tuyến, thư sẽ không được kiểm tra.
 • Bạn có thể kiểm tra thư bằng cách nhấp vào nút Đồng bộ hóa.

Cách gửi email

Chọn Tin nhắn mới.


Thêm người nhận, chủ đề và chính tin nhắn rồi nhấp vào Gửi.

Cách xử lý thư

Bộ đếm ở đầu danh sách thư hiển thị số lượng thư chưa được xử lý và chưa đọc.

Trạng thái không được xử lý có nghĩa là thư không được liên kết với nhiệm vụ hoặc CRM.

Các email chưa đọc không chỉ được tô đậm mà còn được tô màu. Bộ đếm hiển thị cho bạn số lượng thư chưa đọc. Khi có tin nhắn mới, một thông báo sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải.


Bây giờ bạn có thể mở email theo 3 cách: bấm vào người gửi, bấm vào dòng tiêu đề và bấm đúp vào email.


Tạo nhiệm vụ từ email, lưu email vào CRM hoặc thảo luận với đồng nghiệp trên trang Newsfeed.


Bạn cũng có thể trả lời, chuyển tiếp hoặc xóa tin nhắn. Thực hiện các hành động trong phần danh sách thư hoặc thông qua menu.


Bạn có thể chọn một email trong danh sách bằng một cú nhấp chuột hoặc bằng một hộp kiểm.


Các lệnh có sẵn:

 • Mở tin nhắn
 • Đánh dấu đã đọc/ chưa đọc
 • Xóa
 • Đánh dấu spam
 • Chuyển đến thư mục
 • Tạo nhiệm vụ
 • Lưu  vào CRM/ loại bỏ khỏi CRM