Webmail

1.1 Tích hợp hộp thư
Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả. Mặc dù có người đưa t...
Wed, 27 Tháng 10, 2021 tại 4:51 CH
1.2 Webmail trong Bitrix24
Bạn có thể xử lý thư trong Bitrix24 trong phần Webmail. Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về ...
Thu, 28 Tháng 10, 2021 tại 3:27 CH
1.3 Kết nối hòm thư Gmail đến Bitrix24
  Tác giả : Andrey Glushkov Để kết nối hộp thư Gmail với Bitrix24, trước tiên bạn cần bật IMAP trong phần cài đặt. Truy cập Gmail của bạn> nhấp ...
Thu, 28 Tháng 10, 2021 tại 5:50 CH
1.4 Cách gửi email từ CRM
  Tác giả: Andrey Glushkov Bạn có thể gửi tin nhắn email ngay từ Bitrix24 CRM! Lịch sử tin nhắn được lưu vào biểu mẫu bản ghi CRM tương ứng. Cách gử...
Fri, 29 Tháng 10, 2021 tại 4:53 CH
1.5 Mẫu email trong Bitrix24 CRM
  Tác giả: Andrey Glushkov Trong Bitrix24 CRM, người dùng có thể tạo các mẫu email cho các bản ghi CRM khác nhau: khách hàng tiềm năng, giao dịch, li...
Mon, 1 Tháng 11, 2021 tại 10:51 SA
1.6 Lỗi xác thực Gmail
  Tác giả: Andrey Glushkov Một số khách hàng của chúng tôi gặp lỗi xác thực khi cố gắng kết nối Gmail với Bitrix24. Lỗi xác thực. Vui lòng đảm bảo t...
Mon, 1 Tháng 11, 2021 tại 1:31 CH
1.7 Cách kết nối hộp thư Office365 với Bitrix24
Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối thư Office365 với Bitrix24 bằng mật khẩu ứng dụng. Mật khẩu ứng dụng là mật khẩu dài, được tạo ngẫu nhiên. Chúng được chỉ ...
Mon, 1 Tháng 11, 2021 tại 3:28 CH