Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Trong Bitrix24 CRM, người dùng có thể tạo các mẫu email cho các bản ghi CRM khác nhau: khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ, hóa đơn, báo giá hoặc công ty. Điều này có thể được thực hiện trong CRM > Settings > Email templates > add e-mail template:

emailtemplates1.png

Cách tạo mẫu email

Để tạo mẫu email, chọn add e-mail template:

emailtemplates2.png

Bạn cần điền vào các trường sau:

 • Available to everyone - kích hoạt tùy chọn này để cung cấp mẫu này cho mọi người. Nếu không, chỉ bạn mới có thể sử dụng mẫu. Tùy chọn này chỉ có sẵn cho quản trị viên tài khoản.
 • Active - kích hoạt tùy chọn này để làm cho mẫu này có sẵn để sử dụng. Nếu không, mẫu này sẽ không được liệt kê trong danh sách mẫu có sẵn.
 • Name - tên mẫu.
 • Binding- ở đây bạn cần chọn loại bản ghi CRM mà mẫu này sẽ có sẵn.
  Lưu ý rằng mẫu này sẽ chỉ có sẵn cho loại bản ghi CRM đã chọn.
 • From - đặt địa chỉ email sẽ được hiển thị cho người nhận email làm địa chỉ của người gửi.
 • Subject - chủ đề email sẽ được gửi đến người nhận.

Ngoài ra, bạn có thể trích xuất thông tin của bản ghi CRM từ cơ sở dữ liệu Bitrix24 và thêm nó vào email và đính kèm tệp.

emailtemplates3.png

Bạn có thể sử dụng định dạng html khi tạo mẫu email. Chỉ cần nhấp vào nút html.

emailtemplates4.png

Sau đó nhấp lại vào nút html để quay lại trình chỉnh sửa trực quan.

emailtemplates5.png
Bạn có thể tìm thấy danh sách các thẻ và thuộc tính HTML được hỗ trợ trong bài viết.
Lưu ý: tùy chọn tự động thêm thông tin của bản ghi CRM từ cơ sở dữ liệu Bitrix24 chỉ có thể được áp dụng cho các email riêng lẻ (không áp dụng cho các email hàng loạt).

Cách sử dụng mẫu email

Mở bản ghi CRM > chọn Email.

emailtemplates6.png

Chọn No template và chọn một mẫu.

emailtemplates7.png

Sau khi bạn chọn mẫu, thông tin của bản ghi CRM sẽ tự động được thêm vào email.

emailtemplates8.png

Sau đó, bạn có thể thêm bất kỳ thông tin nào vào email này và gửi nó.

Thêm ảnh

Bạn cũng có thể thêm ảnh vào mẫu email
Lưu ý! Hình ảnh phải có thể truy cập từ bên ngoài, nếu không, hình ảnh sẽ không được hiển thị trong email. Lưu ý rằng các liên kết công khai của Bitrix24.Drive cũng không thể được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu hình ảnh vào máy chủ của bạn hoặc một máy chủ lưu trữ hình ảnh.
 1. Tải hình ảnh lên máy chủ lưu trữ hình ảnh và sao chép liên kết đến hình ảnh này.
 2. addimagetotemplate1.png
 3. Nhấp vào nút Hình ảnhkhi chỉnh sửa mẫu email.
  addimagetotemplate2.png
 4. Dán liên kết và điều chỉnh kích thước hình ảnh. Nhấp vào để lưu.
  addimagetotemplate3.png

Hình ảnh được chèn vào mẫu. Ví dụ: bạn có thể chèn logo công ty của mình vào thư bằng phương pháp này.

addimagetotemplate4.png
Kích thước hình ảnh không được vượt quá 2Mb.
 1. addimagetotemplate1.png
 2. addimagetotemplate2.png
 3. addimagetotemplate3.png
addimagetotemplate4.png

Cách xóa một mẫu mail

Đi tới danh sách các mẫu và chọn Delete e-mail template trong menu hành động.

delete_template.png