Andrey Glushkov
 
Tác giả : Andrey Glushkov

Để kết nối hộp thư Gmail với Bitrix24, trước tiên bạn cần bật IMAP trong phần cài đặt.

Truy cập Gmail của bạn> nhấp vào nút bánh răng cưa > Xem tất cả cài đặt.

gmail1.jpg

Tiếp theo, nhấp vào tab Chuyển tiếp và POP / IMAP> bật tùy chọn IMAP. Đừng quên lưu các thay đổi.

gmail2.jpg

Tiếp theo, chuyển đến phần Webmail trong Bitrix24 của bạn> chọn Gmail làm nhà cung cấp của bạn> nhấp vào nút Xác thực> đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn> nhấp vào Kết nối.

gmail3.jpg

Xong! Hộp thư đến Gmail của bạn được kết nối với Bitrix24.


Để kết nối thư đi thông qua các máy chủ của Google bằng SMTP, có hai tùy chọn: sử dụng mật khẩu chính của tài khoản Google của bạn, mật khẩu này không an toàn hoặc tạo mật khẩu riêng cho từng ứng dụng. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ mật khẩu chính của tài khoản Google của mình khỏi các dịch vụ của bên thứ ba.

Mật khẩu chính

Vào cài đặt tài khoản Google của bạn > Bảo mật > cuộn xuống phần Quyền truy cập ứng dụng kém an toàn hơn > Bật quyền truy cập.

gmail4.jpg

Giờ đây, bạn có thể sử dụng mật khẩu chính của tài khoản Google để gửi email qua SMTP.

Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng tùy chọn này vì lý do bảo mật.

Mật khẩu App

Mật khẩu ứng dụng đang hoạt động khi tùy chọn Xác minh 2 bước được bật. Bạn có thể bật tính năng này trong phần Bảo mật của cài đặt tài khoản Google> cuộn xuống phần Đăng nhập vào Google> bật tùy chọn Xác minh 2 bước.

gmail5.jpg

Sau đó, sẽ có tùy chọn tạo mật khẩu ứng dụng.

gmail10.jpg

Tiếp theo, chọn ứng dụng Thư và thiết bị bạn định sử dụng> nhấp vào Tạo.

gmail6.jpg

Do đó, bạn sẽ nhận được một mật khẩu ứng dụng duy nhất.

gmail7.jpg
Lưu ý! Mật khẩu này sẽ chỉ hiển thị một lần, bạn sẽ không nhận lại được - bạn sẽ phải tạo lại. Do đó, không đóng cửa sổ cho đến khi bạn đã kết nối Gmail với Bitrix24.

Sau đó, bạn có thể tạo mật khẩu ứng dụng mới tại đây, xem danh sách các mật khẩu đã tạo hoặc xóa chúng.

gmail8.jpg

Thư gửi đi qua cổng SMTP ngoài 

Chỉ định mật khẩu ứng dụng bạn đã tạo hoặc mật khẩu chính của tài khoản Google của bạn trong trường Mật khẩu của phần Gửi bằng SMTP bên ngoài.

gmail9.jpg

Xong! Bạn đã định cấu hình thành công thư đi qua máy chủ Google.

Bitrix24 On-Premise

Nếu mô-đun Dịch vụ xã hội chưa được định cấu hình trong phiên bản On-Premise, kết nối email Gmail đến sẽ yêu cầu tên người dùng và mật khẩu. Là mật khẩu, bạn cần sử dụng mật khẩu ứng dụng (được khuyến nghị) hoặc mật khẩu của tài khoản chính sau khi đã bật quyền truy cập ứng dụng kém an toàn trước đó.

Thư đi trong phiên bản On-Premise được định cấu hình bởi quản trị viên hệ thống trên máy chủ nơi Bitrix24 được cài đặt.

Gmail có giới hạn gửi email riêng, vì vậy đừng sử dụng nó cho những email hàng loạt. Nếu bạn cần gửi email hàng loạt cho khách hàng hoặc đối tác, hãy sử dụng các dịch vụ gửi thư đặc biệt.