Vera Kuchumova
 
Tác giả: Vera Kuchumova

Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.
Bảng nghỉ phép ghi lại việc nhân viên của công ty không có mặt tại văn phòng để đi nghỉ, đi công tác hoặc bất cứ lý do gì.

Chọn một trong những kiểu vắng mặt phổ biến nhất - đi công tác, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ không lương, nghỉ hàng năm, v.v. Mỗi kiểu vắng mặt được biểu thị bằng một màu riêng. Bảng nghỉ phép có thể hiển thị dữ liệu theo thang ba thời gian: trong ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

Vui lòng lưu ý rằng lưới hàng tháng không hiển thị thời gian nghỉ trong ngày để không lấn át biểu đồ với dữ liệu ít liên quan hơn.

Để xem nhanh thông tin chi tiết về lệnh nghỉ, hãy di con trỏ chuột qua lệnh nghỉ.

Ban đầu, bảng nghỉ phép chứa dữ liệu cho tất cả các nhân viên không có mặt. Nếu được yêu cầu, bạn có thể xem báo cáo về một bộ phận nhất định: chọn báo cáo đó trong danh sách thả xuống trên thanh công cụ ngữ cảnh. Để lọc dữ liệu theo loại nghỉ, hãy sử dụng nút Đặt Loại vắng (Set Absence Types) trên thanh công cụ ngữ cảnh.

Cách thêm ngày phép vào bảng

Chỉ những người dùng có quyền truy cập quản trị vào tài khoản Bitrix24 của bạn mới có thể quản lý phần bảng nghỉ phép. Nhưng mỗi người dùng Bitrix24 có thể thêm ngày phép của riêng mình thông qua lịch cá nhân (Lịch> Lịch của tôi> Thêm sự kiện mới> tình trạng rảnh / bận của người dùng = vắng mặt (thêm vào biểu đồ vắng mặt).

Hệ thống tự động cập nhật thông tin trong bảng nghỉ phép bằng cách sử dụng dữ liệu do lịch cá nhân cung cấp. Các mục nhập như vậy được người dùng thêm qua lịch cá nhân sẽ được đánh dấu bằng màu xám.

Quan trọng: ngày phép được thêm bởi quản trị viên Bitrix24 thông qua tiện ích Bảng nghỉ phép sẽ không xuất hiện trong lịch cá nhân của người dùng.

Ngày phép được phê duyệt và thêm thông qua Workflows (quy trình doanh nghiệp)

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, nghỉ thai sản, đi công tác, nghỉ ốm hoặc nghỉ không lương và cần được phê duyệt nhanh chóng - không cần phải chạy theo đồng nghiệp nữa, bạn có thể khởi chạy yêu cầu nghỉ ngay từ Luồng hoạt động Bitrix24 của mình:
Xin lưu ý rằng các quy trình nghiệp vụ chỉ dành cho các gói Tiêu chuẩn & Chuyên nghiệp của Bitrix24.

Dưới đây là cách thêm yêu cầu nghỉ việc: điền vào các trường bắt buộc sau - loại vắng mặt, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, nếu muốn, bạn cũng có thể thêm lý do nghỉ việc vào mô tả:

Sau khi tất cả các nhân viên tham gia vào quy trình đã phê duyệt yêu cầu - yêu cầu này sẽ được gửi đến người dùng chịu trách nhiệm cuối cùng để hoàn tất quá trình phê duyệt. Khi yêu cầu nghỉ việc được chấp thuận và xác nhận - nó sẽ tự động được thêm vào biểu đồ Nghỉ.