Thời gian và Báo cáo

1.1 Làm việc với bảng nghỉ phép
  Tác giả: Vera Kuchumova Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên tran...
Tue, 9 Tháng 11, 2021 tại 3:39 CH
1.1 Working with Absence chart
  Tác giả: Vera Kuchumova Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên tran...
Tue, 9 Tháng 11, 2021 tại 2:46 CH
2.1 Quản lý thời gian
  Tác giả: Andrey Glushkov Bạn có thể kích hoạt tùy chọn quản lý thời gian trong menu cài đặt. Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn khô...
Tue, 9 Tháng 11, 2021 tại 5:20 CH
2.2 Thời gian làm việc
  Tác giả: Andrey Glushkov Tùy chọn theo dõi thời gian làm việc chỉ dành cho người đăng ký gói Bitrix24 Professional. Tìm hiểu thêm về các gói Bitrix...
Fri, 12 Tháng 11, 2021 tại 4:27 CH
2.3 Tắt tính năng quản lý thời gian và báo cáo công việc
  Tác giả: Andrey Glushkov Tùy chọn theo dõi thời gian làm việc chỉ dành cho người đăng ký gói Bitrix24 Professional. Tìm hiểu thêm về các gói Bitrix...
Wed, 10 Tháng 11, 2021 tại 2:49 CH
3.1 Báo cáo công việc
  Tác giả: Andrey Glushkov Báo cáo công việc - là một tài liệu chứa thông tin về công việc của nhân viên được thực hiện trong một khoảng thời gian xá...
Fri, 12 Tháng 11, 2021 tại 4:54 CH