Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Tùy chọn theo dõi thời gian làm việc chỉ dành cho người đăng ký gói Bitrix24 Professional. Tìm hiểu thêm về các gói Bitrix24 - Cloud pricing.

Nhấp vào Thời gian và Báo cáo> Thời gian làm việc để xem thời gian làm việc và báo cáo hàng ngày của nhân viên.

worktime1.jpg
Nhân viên bình thường chỉ có thể xem thời gian làm việc của mình, người giám sát có thể xem thời gian làm việc của họ và cấp dưới, quản trị viên có thể xem thời gian làm việc của bất kỳ người dùng nào.

Ngoài ra, bạn có thể tạo các vai trò bổ sung và định cấu hình quyền truy cập cho các vai trò này. Đọc thêm trong bài - Work Schedules Access Permissions.

Cài đặt thêm

Nhấp vào nút menu tác vụ ở góc trên cùng bên phải của bảng thời gian làm việc để xem thông tin bổ sung.

worktime2.jpg
  • Statistics - tổng thời gian làm việc cho kỳ báo cáo hiện tại.
  • Clock-ins and clock-outs - kích hoạt tùy chọn này để xem giờ bắt đầu và giờ kết thúc.
  • Violations - cho phép tùy chọn này để hiển thị các vi phạm. Loại vi phạm chung - vi phạm theo lịch trình làm việc được chọn cho một nhân viên. Loại vi phạm cá nhân - vi phạm được thiết lập cho một bộ phận hoặc nhân viên cụ thể.

Ngày làm việc

Để xem thông tin về một ngày làm việc, hãy nhấp vào ngày đó trong bảng thời gian làm việc. Bạn sẽ thấy thời gian bắt đầu và hết giờ, thời lượng nghỉ, thời lượng ngày làm việc và báo cáo hàng ngày.

worktime5.png
Người giám sát có thể Chỉnh sửagiờ làm việc của cấp dưới bằng cách nhấp vào nút tương ứng.
worktime6.png

Bộ lọc ngày làm việc

Nếu người dùng có quyền truy cập để Xem/ chỉnh sửa tất cả các bản ghi thời gian làm việc, họ có thể sử dụng bộ lọc ngày làm việc.

Danh sách lịch làm việc

Nhấp vào nút bánh răng để xem danh sách Lịch làm việc của công ty. Quản trị viên cũng có thể chỉnh sửa, xóa hoặc tạo lịch biểu mới.

Đọc thêm trong bài viết - Work schedules.
worktime6.jpg