Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Tùy chọn theo dõi thời gian làm việc chỉ dành cho người đăng ký gói Bitrix24 Professional. Tìm hiểu thêm về các gói Bitrix24 - Cloud pricing.

Quản trị viên có thể tắt tùy chọn quản lý thời gian cho toàn bộ tài khoản Bitrix24 hoặc chỉ cho một nhân viên / bộ phận cụ thể.

Cách tắt tùy chọn quản lý thời gian cho tất cả người dùng tài khoản

Nhấp vào Cài đặt> cuộn xuống phần Dịch vụ> tắt tùy chọn Quản lý thời gian và báo cáo công việc> nhấp vào Lưu.

Xin lưu ý rằng nếu bạn áp dụng tùy chọn này, bạn sẽ tắt cả hai tùy chọn Thời gian làm việc và Báo cáo công việc.
timeandreports1.jpg

Cách tắt tùy chọn quản lý thời gian cho người dùng hoặc bộ phận cụ thể

Bấm Thời gian và Báo cáo> Thời gian làm việc> chọn nhân viên hoặc bộ phận> bấm vào nút đồng hồ bên cạnh tên nhân viên / bộ phận.

timeandreports2.jpg

Chọn tắt trong phần Quản lý thời gian làm việc> chọn không hiển thị biểu mẫu báo cáo trong phần Báo cáo hàng ngày> bấm Lưu.

timeandreports3.jpg
Khi định cấu hình quản lý thời gian làm việc cho một nhân viên cụ thể, bạn có thể chọn tùy chọn cài đặt bộ phận kế thừa. Trong trường hợp này, cài đặt quản lý thời gian làm việc cho nhân viên này sẽ giống như cài đặt cho bộ phận mà nhân viên đó trực thuộc.