Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Bạn có thể tạo đơn hàng trong phần Cửa hàng trực tuyến (Online Store) > Đơn hàng (Orders).

order1.png

Bạn có thể xem toàn bộ các đơn đặt hàng hiện tại và thông tin ngắn gọn của chúng trong phần này.

Nhấp vào New order để tạo một đơn hàng mới.

order2.png

Thông số đơn hàng (Order parameters)

Trước hết, bạn cần phải xác định nguồn đơn hàng và loại hình thanh toán.

order3.png

Liên hệ hoặc công ty mới sẽ được tự động thiết lập dựa trên các lựa chọn của bạn.

Sản phẩm (Products)

Nhấp vào thẻ Products để thêm sản phẩm vào đơn hàng.

order4.png
Tìm hiểu thêm về việc tạo danh mục sản phẩm trong bài viết - Add products to commercial catalog.

Bạn có thể tạo sản phẩm mới hoặc thêm sản phẩm hiện có từ danh mục.

Thêm một sản phẩm từ danh mục vào đơn hàng.

order5.png

Sau khi thêm sản phẩm vào đơn hàng, bạn có thể thấy thông tin chi tiết về: tổng số lượng sản phẩm, chi phí vận chuyển, thuế, tiền cân nặng,...

order6.png
Sau khi thêm nhiều sản phẩm, số lượng tổng sẽ được cập nhật tự động.

Thuộc tính đơn hàng (Order properties)

AddThêm thông tin khách hàng trong thẻ Chung (General) > Thuộc tính đơn hàng (Order properties).

order7.png

Bạn có thể dễ dàng tạo hoặc kết nối các thuộc tính mới bằng cách nhấp chuột vào các nút tương ứng.

order8.png

Theo mặc định, một liên hệ mới hoặc công ty mới sẽ được tạo tự động.

Thanh toán (Payment)

Chọn phương thức thanh toán bắt buộc. Theo mặc định, có sẵn 2 phương thức thanh toán: tài khoản nội bộ hoặc tiền mặt.

order9.png
Tìm hiểu thêm về cách bổ sung phương thức thanh toán trong bài viết - Add a payment system.

Nếu khách hàng đã thanh toán cho đơn hàng, hãy chọn trạng thái Đã thanh toán (Paid).

order10.png

Vận chuyển (Shipment)

Chọn phương thức vận chuyển trong phần Vận chuyển (Shipment).

Theo mặc định, có sẵn hai phương thức vận chuyển: dịch vụ giao hàng hoặc nhận hàng tận nơi.

order11.png
Tìm hiểu thêm về việc bổ sung dịch vụ giao hàng trong bài viết - Create a delivery service.

Chi phí vận chuyển được tính theo phương thức vận chuyển đã chọn.

Nhấp vào Lưu (Save) và đơn hàng sẽ xuất hiện trong gian hàng trực tuyến của bạn.