Cửa hàng trực tuyến

1.1. Tạo một đơn hàng trong CRM
  Tác giả: Andrey Glushkov Bạn có thể tạo đơn hàng trong phần Cửa hàng trực tuyến (Online Store) > Đơn hàng (Orders). Bạn có thể xem toàn bộ ...
Tue, 9 Nov, 2021 at 5:12 PM
1.2. Đặt hàng trực tuyến
  Tác giả: Andrey Glushkov Cách thức đặt hàng trên Cửa hàng trực tuyến. Đặt hàng Khách hàng chọn sản phẩm muốn mua > xác định số lượng cần mua...
Tue, 9 Nov, 2021 at 6:02 PM
2.1. Tổng quan danh mục hàng hóa
  Tác giả: Andrey Glushkov Bitrix24 CRM có danh mục hàng hóa riêng. Bạn có thể thêm sản phẩm mới, chỉnh sửa các sản phẩm có sẵn, đặt thông số sản p...
Wed, 10 Nov, 2021 at 11:20 AM
3.6. Tạo dịch vụ giao hàng
  Tác giả: Andrey Glushkov Bạn có thể đặt cấu hình cho dịch vụ giao hàng có trong Cửa hàng trực tuyến của bạn. Cách thức cài đặt Nhấp vào Onlin...
Wed, 10 Nov, 2021 at 2:15 PM
3.7. Thêm phương thức thanh toán
  Tác giả: Andrey Glushkov Trên cửa hàng trực tuyến của Bitrix24, bạn có thể thêm nhiều phương thức thanh toán. Cách thức vận hành Nhấp chuột v...
Wed, 10 Nov, 2021 at 2:57 PM