Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Bạn có thể đặt cấu hình cho dịch vụ giao hàng có trong Cửa hàng trực tuyến của bạn.

Cách thức cài đặt

Nhấp vào Online Store > Settings > Delivery Services.

delivery1.png

Bạn có thể xem tất cả dịch vụ giao hàng hiện có trong mục này. Theo mặc định, có hai loại hình dịch vụ - Nhận hàng tận nơi (Local pickup)Giao hàng (Delivery service).

Nhấp vào Add để thêm dịch vụ giao hàng mới.

delivery2.png

Trong thẻ Thông số chung (General parameters), nhập tên và mô tả.

delivery3.png

Sau đó mở thẻ Handler settings để nhập thời gian giao hàng và chi phí vận chuyển.

delivery4.png

Nhấp vào Save để lưu và dịch vụ giao hàng này sẽ hiển thị với tất cả các đơn đặt hàng.

delivery5.png