Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Trên cửa hàng trực tuyến của Bitrix24, bạn có thể thêm nhiều phương thức thanh toán.

Cách thức vận hành

Nhấp chuột vào Online Store > Settings > Payment systems.

payment1.png

Bạn có thể xem toàn bộ các phương thức thanh toán hiện có trong mục này.

Để bổ sung một phương thức thanh toán mới, nhấp chuột vào New payment system.

payment2.png

Đầu tiên, bạn cần chọn một bộ điều hành (trình tiện ích).

payment3.png

Phương thức thanh toán khả dụng

Nhập tên và mô tả (nếu có).

payment4.png

Tùy vào phương thức thanh toán được lựa chọn, hệ thống có thể sẽ yêu cầu bạn phải nhập dữ liệu bộ điều hành cho phương thức thanh toán đó.

Nhấp vào Save và phương thức thanh toán này sẽ khả dụng cho tất cả các đơn hàng.

payment5.png

Có thể cũng quan tâm: