Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Mỗi người dùng Bitrix24 đều có trang hồ sơ cá nhân của riêng mình.

Để truy cập trang hồ sơ cá nhân của bạn, hãy nhấp chuột vào Hồ sơ của tôi (My Profile) ở góc trên cùng bên phải.

myprofile1.png

Tại đây bạn có thể truy cập lịch làm việc, các tác vụ, ổ đĩa, .v.v..

myprofile2.png

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin liên hệ của mình bằng cách nhấp chuột vào nút edit.

myprofile3.png

Bạn cũng có thể xem:

  • Đánh giá cao (Appreciations), mà bạn nhận được từ các đồng nghiệp.
  • Thông tin bổ sung (Additional information) - tại đây bạn có thể biết được ai là cấp trên và cấp dưới của mình
  • Về tôi (About me) - ở đây bạn có thể thêm bất cứ thông tin nào về bản thân mà bạn muốn chia sẻ với đồng nghiệp của mình.
  • Những điều tôi thích (Things I like) - các sở thích của bạn được liệt kê ở đây. Các sở thích được trình bày dưới dạng thẻ bắt đầu bằng dấu # (hashtags). Đồng nghiệp của bạn cũng có thể thêm sở thích của họ và bạn cũng có thể biết được ai có cùng sở thích với mình.
myprofile4.png
Nếu bạn mở trang hồ sơ của một người dùng khác trên Bitrix24, bạn sẽ thấy giao diện cá nhân của họ.
myprofile5.png

Bật chế độ Quản trị viên

Nếu bạn là quản trị viên, bạn cần bật chế độ Quản trị viên để thực hiện một số hoạt động, ví dụ, xem các nhóm riêng mà bạn không phải là một thành viên. Chỉ cần nhấp vào dấu mũi tên nhỏ bên cạnh dấu hiệu "Administrator" > nhấp vào Admin mode.

myprofile6.png

Tại đây bạn cũng có thể tắt chế độ này đi.