Hồ sơ của tôi

Hồ sơ cá nhân
  Tác giả: Andrey Glushkov Mỗi người dùng Bitrix24 đều có trang hồ sơ cá nhân của riêng mình. Để truy cập trang hồ sơ cá nhân của bạn, hãy nhấp ...
Thu, 11 Tháng 11, 2021 tại 11:03 SA
Chế độ xem hồ sơ tiêu chuẩn
  Tác giả: Andrey Glushkov Quản trị viên có thể tạo các trường mới trong biểu mẫu hồ sơ của người dùng và đặt chế độ xem hồ sơ tiêu chuẩn cho tất...
Thu, 11 Tháng 11, 2021 tại 3:38 CH
Hồ sơ Bitrix24
  Tác giả: Andrey Glushkov Trang hồ sơ Bitrix24 là nơi bạn có thể xem và quản lý toàn bộ tài khoản Bitrix24 của mình: chỉnh sửa hồ sơ Bitrix24 của ...
Wed, 24 Tháng 11, 2021 tại 9:12 SA