Vera Kuchumova
 
Tác giả: Vera Kuchumova

Tạo một cửa hàng trực tuyến, bạn chỉ định thông tin liên hệ để khách hàng có thể xem trên trang web.

store_contacts.jpg

Theo mặc định, thông tin liên hệ được đặt trên đầu trang chính và trên trang Danh bạ.

contacts.jpg

Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ của mình theo hai cách:

  • Trong my company card.
Thông tin liên hệ cũng sẽ được thay đổi trong hóa đơn, báo giá và tài liệu.
  • Trên trang web.

Thay đổi thông tin liên hệ trong my company card

Truy cập CRM Settings > My Company Details.

company_details.jpg

Chỉnh sửa số điện thoại trong thẻ công ty và lưu các thay đổi.

save_phone.jpg
Chỉ số đầu tiên từ thẻ công ty được hiển thị trên trang web.

Xuất bản lại trang web của bạn. Sau khi công bố, thông tin liên hệ sẽ được cập nhật.

site_phone.jpg

Thay đổi địa chỉ liên hệ trên trang web

Truy cập Online Store > Contacts.

contacts_folder.jpg

Chọn Edit trong mục số điện thoại.

edit_phone.jpg

Thay thế số điện thoại trong các trường Văn bảnLiên kết.

text_link.jpg

Lưu các thay đổi và xuất bản lại trang web của bạn. Sau khi công bố, thông tin liên hệ sẽ được cập nhật.

save_publish.jpg