Vera Kuchumova
 
Tác giả: Vera Kuchumova

Đến mục Contact Center và chọn biểu tượng CRM + Online Store.

contact_center.jpg

Chọn Create your Online Store in just a few clicks.

create_store.jpg

Chỉ định địa chỉ, tên cửa hàng và số điện thoại để khách hàng có thể liên hệ với bạn.

Dữ liệu này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào sau khi đã tạo xong cửa hàng.
specify_information.jpg

Cửa hàng sẽ được tạo ra với các sản phẩm demo. Bạn sẽ có thể xóa chúng sau đó và tải lên sản phẩm của riêng bạn. Để xem các sản phẩm trong danh mục, hãy nhấp vào View Products.

view_products.jpg

Kiểm tra cách cửa hàng của bạn hoạt động. Quét mã QR bằng thiết bị của bạn.

scan_code.jpg
online_store.jpg

Đặt hàng thử nghiệm trong cửa hàng. Chọn sản phẩm, chọn nút Buy now, thêm vào giỏ hàng và chọn Checkout.

buy_now.jpg order.jpg

Điền thông tin liên hệ của bạn và chọn Order Now.

checkout.jpg placed_order.jpg

Đơn hàng đã được đặt. Đây là bước cuối cùng trong quá trình thiết lập cửa hàng.

ready.jpg
congrats.jpg